12 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 199.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมประเด็นสำคัญ ๆ สำหรับกำหนดแนวความคิดและวิธีการ ตลอดจนการดำเนินงานทีละขั้นตอนของ FMEA สำหรับการออกแบบและ FMEA สำหรับกระบวนการ เพื่อเป็นคู่มือประกอบการแก้ปัญหาในการวางแผนคุณภาพ การออกแบบคุณภาพ การแก้ปัญหาคุณภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์เพื่อการประเมินความเสี่ยง เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 คุณภาพและการออกแบบคุณภาพ บทที่ 2 ความหมายและแนวความคิด FMEA บทที่ 3 การวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการ บทที่ 4 การวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่อง บทที่ 5 การควบคุมกระบวนการ บทที่ 6 FMEA สำหรับการออกแบบ บทที่ 7 FMEA สำหรับกระบวนการ เหมาะสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคุณภาพ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ นักวิจัยสาขาวิศวกรรมคุณภาพ การออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมถึง blackbelt และ greenbelt ของ Six Sigma

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 170 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 282.89 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TPA Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup