0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 272.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย อันประกอบไปด้วย ความหมายและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสำคัญของการวิจัยและการออกแบบการวิจัย การกำหนดตัวแปรและตั้งสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการนำเสนอข้อมูล

รายละเอียด

ISBN : 978-974-414-293-1 978-974-414-262-7

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 332 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 302.74 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ EXPERNET

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว