13 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 129.00 ฿

เกี่ยวกับ

เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน (English for Giving Presentations) ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เนื้อหาประกอบด้วยหลักและวิธีการในการนำเสนอผลงาน ศัพท์ สำนวนที่จำเป็นต้องใช้ พร้อมตัวอย่างประกอบในแต่ละขั้นตอน และใบงานที่ใช้เป็นแบบฝึกหัดปฏิบัติท้ายบทจำนวน 16 ใบงาน สำหรับให้นำหลักและวิธีการไปฝึกปฏิบัติจริง เหมาะสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 178 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 12.40 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TPA Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup