0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 219.00 ฿

เกี่ยวกับ

เป็นตำราภาษาไทยที่ได้รวบรวมรายละเอียดทุกขั้นตอนของการทดสอบงานเชื่อมแบบทำลาย สภาพตามมาตรฐานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นวิธีที่สำคัญ สำหรับใช้ทดสอบหาสมบัติเชิงกลของรอยต่อเชื่อม ทำให้ทราบข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับความแข็งแรง ความเหนี่ยว และความสมบูรณ์ของรอยต่อเชื่อม และยังใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาโครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจุลภาคของแนว เชื่อม เพื่อตรวจหาความสมบูรณ์ของการหลอมละลายเข้าด้วยกันของรอยต่อชื่อม และสามารถใช้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเกรนบริเวณกระทบร้อนเพื่อ วิเคราะห์ความเสี่ยงของการพังทลายของโครงสร้างสำหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อการ ออกแบบรอยต่อในงานวิศวกรรมงานเชื่อมที่ต้องรับภาระกำลังหรือแรงดันสูง เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 พื้นฐานของการทดสอบงานเชื่อมและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบงานเชื่อมบทที่ 2 จุดบกพร่องในงานเชื่อมบทที่ 3 การทดสอบแรงดึงแนวเชื่อม บทที่ 4 การทดสอบดัดงอแนวเชื่อม บทที่ 5 การทดสอบตีหักแนวเชื่อม บทที่ 6 การทดสอบแรงกระแทกแนวเชื่อม บทที่ 7 การทดสอบแรงเฉือนแนวเชื่อม บทที่ 8 การทดสอบงานเชื่อมโลหะด้วยวิธีการทางโลหะวิทยา บทที่ 9 การทดสอบความแข็งจุลภาคโครงสร้างแนวเชื่อม เหมาะ สำหรับ นักศึกษา วิศวกร ช่างอุตสาหกรรม วิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีงานเชื่อม วิศวกรรมการเชื่อม วิชาการตรวจสอบงานเชื่อมวิชาการทดสอบวัสดุ และผู้ปฏิบัติงานทดสอบงานเชื่อมทั่วไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 281 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 48.16 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TPA Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว