0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 59.00 ฿

เกี่ยวกับ

"พลังพุทธะ หมายถึง สภาวะจิตของเรามีสมรรถภาพ มีความเข้มแข็ง เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับ เริ่มตั้งแต่เบื้องต้นไปจนระดับลึกซื้งถึงความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ซึ่งการจะถึงธรรมในระดับนี้ ต้องอาศัยความพากเพียรในการปฏิบัติตามแนวทางแห่งพระพุทธเจ้า อันมีศีล สมาธิ ปัญญา ที่เปรียบเหมือนพาหนะสำหรับขับขี่เพื่อนำไปสู่จุดหมายปลายทาง หนังสือเล่มนี้จึงอาจเปรียบเหมือนแผนที่ในการแนะนำเส้นทางให้มุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้รวดเร็วขึ้น ไม่หลงทางให้เสียเวลา โดยทำหน้าที่ช่วยไขปัญหาในข้อธรรมอันลึกซึ้ง จุดประกายให้จิตเกิดความแช่มชื่นเบิกบาน นำทางไปสู่ความสว่างไสวแห่งปัญญาญาณ "

รายละเอียด

ISBN : 978-616-7036-61-8

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 166 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 110.00 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ DMG Books

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว