0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 219.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือที่ต้องอ่านเพื่อการแก้ไขปัญหาในงานประจำสำหรับบุคลากรในภาคธุรกิจทั้งการผลิตและการบริการ เนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบหลักของการแก้ไขปัญหา คือ แนวความคิดในการบริหาคุณภาพและบริหารธุรกิจ วิธีการในการแก้ไขปัญหา และเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารไทยได้เข้าใจแนวความคิดและสาระหลักของกลวิธีในการแก้ไขปัญหามากกว่าการคำนวณตามสูตรหรือขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้สามารถตัดสินใจด้วยข้อเท็จจริงอย่างมีประสิทธิผลและสามารถลดต้นทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ในที่สุด สำหรับผู้ที่ยังมีความเข้าใจผิดว่า การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องยาก และสถิติคือศาสตร์ที่ยุ่งยาก หนังสือเล่มนี้นำเสนอด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมุ่งเน้นที่การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ โดยการอธิบายเชิงเปรียบเทียบ

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 338 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 18.69 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TPA Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว