0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 229.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงคุณสมบัติและหลักการทำงานของเซนเซอร์แบบต่าง ๆ เทคนิคการปรับแต่งสภาพสัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับรูปแบบสัญญาณขององค์ประกอบส่วนถัดไปของระบบ รวมทั้งแนวคิดในการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ในระบบการวัดและระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ซึ่งเขียนขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยมาเป็นระยะเวลายาวนาน และจากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียนในหลายสถาบัน จนกลายเป็นผลึกแห่งความคิดซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้เป็นตำราเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. จนถึงปริญญาตรี ในหลักสูตรวิชาระบบควบคุม วิชาเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ หรือวิชาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล (เมคาทรอนิกส์) นอกจากนี้ยังเหมาะเป็นหนังสืออ่านประกอบสำหรับวิศวกรโรงงาน ช่างเทคนิค และผู้สนใจ ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับระบบการวัดและควบคุมกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกด้วย

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 292 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 21.49 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TPA Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว