12 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 329.00 ฿

เกี่ยวกับ

สมการเชิงอนุพันธ์เป็นวิชาที่ใช้กันมากในการพิสูจน์ และวิเคราะห์กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานของวิชาทางด้านวิศวกรรมมากขึ้น โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยพื้นฐานของสมการเชิงอนุพันธ์ ประวัติ ชนิด อันดับและดีกรีของสมการเชิงอนุพันธ์ วิธีการหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงฟังก์ชันพิเศษต่าง ๆ เช่น ฟังก์ชันเบสเซล ฟังก์ชันเลอจองด์ เป็นต้น โดยจะมีการแทรกวิธีการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมด้วย เช่น การประยุกต์ใช้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของวัตถุ การเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม การเคลื่อนที่ระบบมวลสปริง เป็นต้น โดยผู้ที่ศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านแคลคูลัสมาก่อน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์-อุตสาหกรรม รวมถึงผู้ที่ต้องการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 582 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 35.16 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TPA Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup