0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

"ภาวะตกเลือดหลังคลอดปฐมภูมิเป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์และเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะทุพพลภาพและการเสียชีวิตของมารดา แม้อุบัติการณ์ของภาวะนี้จะไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกัภาวะแทรกซ้อนอื่นๆทางสูติศาสตร์ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วกลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่มีความามเสี่ยงสูงและยุ่งยากต่อการดูแล อีกทั้งจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรในการดูแลรักษามากมาย ทั้งแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ ยาและเวชภัณฑ์ เลือดและองค์ประกอบของเลือด รวมทั้งการบริหารจัดการแบบสหสาขาวิชาชีพ ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในการป้องกันและดูแลรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดออกมาอย่างมากมาย เช่น ข้อแนะนำในการป้องกันและดูแลรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ข้อแนะนำในการป้องกันและดูแลรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดในสถานพยาบาลที่มีทรัพยากรจำกัดของสมาพันธ์สูตินรีแพทยน์านาชาติ (The International Federation of Gynecology and Obstetrics: FIGO) และข้อแนะนำในการปอ้ งกันและดูแลรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists: RCOG) เป็นต้น โดยล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อให้การป้องกันและวินิจฉัยภาวะตกเลือดหลังคลอดได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาวะทุพพลภาพและการเสียชีวิตของมารดาหลังคลอด ข้อแนะนำฉบับนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทีมดูแลผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอด ทีมนำทางคลินิกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์และหลักฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและดูแลรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของสตรีตั้งครรภ์ทุกคน และถึงแม้ว่าจะเน้นการดูแลที่สามารถกระทำได้ในโรงพยาบาลศิริราช แต่ก็คาดหวังว่าโรงพยาบาลอื่นๆ ในประเทศไทยจะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมได้เช่นกัน "

รายละเอียด

ISBN : 978-616-279-199-4

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 87 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 6.61 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17