0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

“ผมอยากเป็นหมอธรรมดาคนหนึ่ง” เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นในโอกาสครบวาระดำรงตำแหน่งของคณบดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธรีวัฒน์ กลุทนนัทน์ ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่และนำพาให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่รู้จักอย่างดีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เฉกเช่นเดียวกับคณบดีทุกๆท่านที่ผ่านมา โครงการสำคัญๆของศิริราชในช่วงที่ผ่านมาสำเร็จก้าวหน้าไปได้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยน้ำพักน้ำแรงของคณบดีธีรวัฒน์เพียงท่านเดียว แต่เป็นผลพวงของการร่วมแรงร่วมใจจากพวกเราชาวศิริราช ซึ่งได้มีส่วนร่วมและมีความภาคภูมิใจในสถาบันซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญของสังคมไทย

รายละเอียด

ISBN : 978-974-11-1598-3

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 193 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 186.96 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว