0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 229.00 ฿

เกี่ยวกับ

แม้จะปรับปรุงใหม่และพิมพ์ครั้งที่ 4 แต่ยังยืนยันว่า “Knowledge Is Not Private Property” หรือความรู้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใคร ทุกคน สามารถเรียนรู้กันได้หากตั้งใจ ความรู้เป็นของสังคมที่พึงแบ่งปันกัน บนพื้นฐานที่ว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้ ยิ่งงอกเงย” ผู้เขียนจึงเรียบเรียงหนังสือนี้ขึ้นเพื่อให้ท่านผู้สนใจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกท่านที่มุ่ง เข้าสู่ธุรกิจนี้ เพื่อว่าก่อนที่จะลงทุนซื้อ ขาย พัฒนาที่ดิน หรือให้บริการทางวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ เช่น ธุรกิจนายหน้า บริหารทรัพย์สิน ประเมินค่าทรัพย์สินหรืออื่นใดก็ตาม ผู้ที่จะทำธุรกิจหรือเข้ามา สู่ธุรกิจนี้จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในระดับหนึ่ง หนังสือนี้เขียนจากประสบการณ์ตรงที่ทำงานด้านธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง การประเมินค่าทรัพย์สิน การสำรวจวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา โครงการต่าง ๆ ตลอดจนการทำงานโครงการที่ปรึกษาขององค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) ในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เอเชีย นอกจากนี้ยังรวบรวมจากเป็นประสบการณ์บรรยายตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกทั้ง ในและต่างประเทศ ตลอดจนการบรรยายให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และสถาบัน พระปกเกล้า เป็นต้น

รายละเอียด

ISBN : 978-616-92779-0-3

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 320 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 36.59 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Thai Appraisal Foundation

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว