0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 225.00 ฿

เกี่ยวกับ

รวมทุกเรื่องที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับงานธุรการควรรู้ !! เป็นคู่มือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานธุรการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การ เพราะหาก “กองหนุน” อย่างงานธุรการแข็งแกร่ง งานผลิตหรืองานขายที่อยู่ "กองหน้า" ย่อมได้เปรียบ เหมาะสำหรับผู้ที่รับผิดชอบในงานธุรการ หรือผู้ที่กำลังเข้ารับหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ ให้ได้เข้าใจถึงระบบงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตการดำเนินงานด้านธุรการอย่างแท้จริง เนื้อหาของหนังสือครอบคลุมงานสำคัญ ๆ ของงานธุรการไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารสำนักงาน การจัดซื้อ การจัดระบบการสื่อสาร การบริหารงานเอกสาร การควบคุมภายใน การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาระบบงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รวมเทคนิคต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงงานธุรการไว้ในภาคผนวก และในท้ายบทยังมีแบบทดสอบเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานธุรการไว้ด้วย

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 250 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 113.51 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TPA Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว