0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 289.00 ฿

เกี่ยวกับ

เนื้อหาประกอบด้วยหลักการและพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : Geographaic Information System) ส่วนประกอบและการใช้งานส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ArcView 3.2a - 3.3 การสร้างแผนที่ระบบดิจิทัลเบื้องต้น (Views) การสร้างตารางฐานข้อมูล (Tables) ของแผนที่ระบบดิจิทัล ความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่กับตารางฐานข้อมูล การสร้างแผนภูมิ (Charts) ของระบบข้อมูลแผนที่เพื่อนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ การสร้างแผนที่เพื่อนำออกไปใช้งาน การพัฒนาการเขียนโปรแกรม Avenue Scripts การเขียนโปรแกรม Avenue Scripts โดยใช้ Dialog Designer หลักการสร้างเบื้องต้นและการนำเสนอข้อมูลแบบ 3D เชิงพื้นที่ การใช้คำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น กำหนดขอบเขต (Buffer Zone) การคัดลอกแผนที่ (Clip) การลบเส้นที่ซ้ำกัน (Dissolve) การรวมพื้นที่ (Eliminate) การหาพื้นที่ซ้อนทับ (Identity & Intersect) การรวมแผนที่ (Map join) การแปลงข้อมูล Arcview 3.2a - 3.3 เป็น svg และ Java Script Arrays สำหรับแสดงบนเว็บเพจ วิธีการทำเป็น Map server โดยทำงานร่วมกับระบบฐาน MySQL และ php script เหมาะสำหรับนักเรียน/นักศึกษา โปรแกรมเมอร์ ผู้ควบคุมระบบเครือข่าย และผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 370 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 30.50 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TPA Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว