0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 91.00 ฿

เกี่ยวกับ

การเงินส่วนบุคคล “เงินทอง ของมีค่า” ตำราว่าด้วยการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ตำราเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล “เงินทอง ของมีค่า” ระดับอาชีวศึกษา เป็นตำราที่ใช้ประกอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอสาระความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการการเงิน ส่วนบุคคลอย่างมีระบบ ทั้งด้านการวางแผนการเงิน การออม และการลงทุน เพื่อต่อยอดเงินให้งอกเงย เป็นทักษะชีวิตด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยผู้เรียนสามารถศึกษาและ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่สนุกสนาน พร้อมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพทางการเงินที่ดีต่อไป

รายละเอียด

ISBN : 974949976X

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 174 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 44.14 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SET

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว