0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 85.00 ฿

เกี่ยวกับ

ตำราเรื่อง การพิสูจน์เบื้องต้น ในคณิตศาสตร์นามธรรม เป็นตำราที่ผู้เขียนตั้งใจให้มีลักษณะดังนี้ 1) เป็นตำราที่ทันสมัย อ้างอิงจากตำราทั้งในและต่างประเทศที่ใช้แพร่หลาย 2) สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และ 3) พอเหมาะสำหรับหนึ่งภาคการศึกษา หากครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็น เนื้อหาประกอบด้วย ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (กล่าวถึงรูปแบบต่างๆ ของการพิสูจน์ และแสดงการเขียนพิสูจน์) เซต (กล่าวถึงเบื้องต้น และเพิ่มเติมบางหัวข้อที่จำเป็นต่อการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นสูง) การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (กล่าวถึงการพิสูจน์โดยใช้หลักที่เรียกว่าหลักอุปนัย) ฟังก์ชัน (บทนี้กล่าวถึงความหมายของฟังก์ชัน และฟังก์ชันแบบต่างๆ) ความสัมพันธ์และอันดับ (บทนี้กล่าวถึงความสัมพันธ์สมมูล ผลแบ่งกั้น และเซตอันดับบางส่วน) ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน และจำนวนเชิงการนับ (สองบทสุดท้ายกล่าวถึงการพิสูจน์เกี่ยวกับฟังก์ชันต่อเนื่องและจำนวนเชิงการนับ

รายละเอียด

ISBN : n/a

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 197 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 34.71 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว