0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 279.00 ฿

เกี่ยวกับ

ธรรมชาติของสรรพสิ่งล้วนมีความเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ด้วยการหล่อหลอมของวิธีคิดแบบแยกส่วนและระบบการศึกษาในห้องเรียนที่แยกเป็นวิชาๆ ส่งผลให้มนุษย์กระทำการต่างๆ ต่อโลกบนพื้นฐานของการมองโลกแบบแยกส่วน ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่ง มองไม่เห็นว่าตนเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กับส่วนทั้งหมดของโลก ปรากฏการณ์เช่นนี้นำไปสู่ความเข้าใจที่ว่ามนุษย์คือศูนย์กลางของธรรมชาติที่สามารถควบคุมทุกสิ่งอย่างในโลกเพื่อตอบสนองความต้องการอันไร้ขีดจำกัด กลายเป็นความหายนะที่รอวันเกิดขึ้นกับทุกสรรพชีวิตบนโลกใบนี้ หนังสือ “ธรรมชาติของสรรพสิ่ง” เล่มนี้ คือรากฐานความรู้แห่งศตวรรษใหม่ที่บูรณาการศาสตร์ทุกศาสตร์ อาทิ ฟิสิกส์ ชีววิทยา จิตวิทยา ศาสนา สังคมศาสตร์ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงนั้นต้องไม่ยึดเอาแต่ละวิชาเป็นตัวตั้ง แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสรรพสิ่งเข้าด้วยกัน เพื่อปลดปล่อยมนุษย์จากวิธีคิดและมองสรรพสิ่งในโลกแบบแยกส่วนไปสู่ธรรมชาติของความจริงทั้งหมด ซึ่งเป็นหนทางเยียวยาวิกฤตของโลกที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ไม่ใช่แค่เพื่อการอยู่รอดของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เพื่อโลกทั้งโลก

รายละเอียด

ISBN : 978-616-526-059-6

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 474 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 71.74 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Green Panyayan

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว