0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 129.00 ฿

เกี่ยวกับ

เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการออกแบบสร้างเครื่องจักรและการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม และจากการสอนวิชา เขียนแบบเทคนิค นานร่วมยี่สิบปีของผู้เขียน มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักในการอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้นที่จำเป็น และมีแบบฝึกหัดให้ฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญพอที่จะนำไปใช้งานจริงในสถานประกอบการได้ เนื้อหาประกอบด้วย ประเภท-เครื่องมือ-เส้นที่ใช้ในการเขียนแบบ, ภาพที่ใช้ในงานเขียนแบบ, ภาพฉายในงานเขียนแบบ, การเขียนภาพฉาย, การเขียนภาพ 3 มิติ, การเขียนภาพตัด, มาตรฐานในงานเขียนแบบ เป็นต้น

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 263 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 26.82 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ TPA Publishing

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว