ใช้ Excel อย่างโปร

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

GET FREE

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 32 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 27 นาที

คอร์ส "การใช้ Excel อย่างโปร" ถูกสร้างมาเพื่อคนที่ใช้ Microsoft Excel ทำงานอยู่เป็นประจำ โดยคอร์สนี้จะสอนให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น 2 เท่า

สอนโดยอดีต Investment Banker และ Management Consultant ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

สอนแต่ล่ะบทเรียนผ่านวีดีโอสั้นๆ พร้อมแบบฝึกหัด

สามารถดูเมื่อไรและที่ไหนก็ได้

เกี่ยวกับคอร์สนี้

หากคุณใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงานเป็นประจำแล้วละก็ คอร์สนี้ถูกสร้างมาให้คุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนสามารถประหยัดเวลาทำงานได้ถึง 50% โดยคอร์สนี้จะสอน หลักการใช้ Excel อย่างมีประสิทธิภาพ, Shortcut ที่ควรรู้, และการใช้ฟังก์ชัน Excel ที่สำคัญ

คอร์ส "ใช้ Excel อย่างโปร" ได้ถูกพัฒนาโดย อารยา หัตถสุวรรณ อดีต Investment Banker ของบริษัทหลักทรัพย์ภัทร ซึ่งเธอเคยถ่ายทอดความเชี่ยวชาญในการใช้ Excel อย่างมีประสิทธิภาพให้กับลูกศิษย์ที่ทำงานอยู่ในหลายๆ บริษัท* อาทิเช่น ปตท., Unilever, Boston Consulting Group, ธนาคารไทยพาณิชย์, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โดยลูกศิษย์ของเธอสามารถทำงานได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

และคอร์สนี้ยังมี เอกฉัตร อัศวรุจิกุล อดีตที่ปรึกษาธุรกิจของบริษัท KPMG มาร่วมสอนอีกด้วย โดยเขาจะนำประสบการณ์จากการทำงาน และความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ Kellogg School of Management มาพัฒนาเป็นบทเรียนการใช้ฟังก์ชัน Excel อยู่ในคอร์สนี้

ถ้าคุณอยากทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรียนเลย!

ผู้สอน

เอกฉัตร อัศวรุจิกุล

ผู้ร่วมก่อตั้ง SkillLane

อารยา หัตถสุวรรณ

อดีต Investment Banker บริษัทภัทร; Kellogg MBA

หลักสูตรของคอร์สนี้

1. บทนำ
1.1 เนื้อหาโดยรวมของคอร์ส
2:20
1.2 Download ไฟล์ Excel เพื่อให้คุณได้ทำตาม
0:11
2. การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วบน Excel
2.1 การ Navigate บน Excel ด้วย ALT
4:15
2.2 การเคลื่อน Cursor ไปรอบๆ Worksheet ด้วย CTRL
3:34
2.3 การเคลื่อน Cursor โดยใช้ Go-To
1:33
2.4 การตั้งชื่อเซลล์
2:04
2.5 การเปลี่ยนไปทำงานบน Worksheet อื่น
1:25
2.6 การเปลี่ยนไปทำงานบน File อื่น
3:41
3. การเลือก Cell
3.1 การเลือกหลายๆ เซลล์ด้วย SHIFT
2:50
3.2 การเลือกเซลล์ทั้งแถวและทั้ง Column
1:13
4. การเพิ่มแถวและเพิ่ม Column
4.1 การเพิ่มแถวและเพิ่ม Column
2:30
5. การ Copy และ Paste
5.1 การ Paste หลายแบบ
10:34
5.2 การ Paste สูตรโดยใช้ Fill Right และ Fill Down
2:49
6. การ Fix Cell
6.1 การ Fix เซลล์โดยใช้ F4
9:14
6.2 การผูกสูตรโดยใช้ชื่อเซลล์
3:11
7. บวกเลขอย่างรวดเร็ว
7.1 การบวกเลขอย่างรวดเร็วด้วย ALT =
6:26
8. การทำ Sensitivity และ Scenario Analysis
8.1 การทำ Sensitivity Analysis โดยใช้ Data Table
6:35
8.2 การทำ Scenario Analysis โดยใช้ Choose
13:53
9. Conditional Formatting ใช้เงื่อนไขในการตั้งรูปแบบของ Cell
9.1 Conditional Formatting ใช้เงื่อนไขในการตั้งรูปแบบของเซลล์
5:49
10. การเรียกหาและดึงข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วย vlookup และ hlookup
10.1 การเรียกหาและดึงข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยใช้ vlookup
6:18
10.2 การเรียกหาและดึงข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยใช้ hlookup
3:41
11. การแก้สมการโดยใช้ Goal Seek และ Solver
11.1 แก้สมการโดยใช้ Goal Seek
2:38
11.2 Solver
8:23
12. การแยกและรวมข้อมูลในเซลล์แบบอัตโนมัติ
12.1 การแยกข้อมูลในหนึ่งเซลล์ไปหลายเซลล์ด้วย Text to Column
6:03
12.2 การรวมข้อมูลจากหลายเซลล์ไปเซลล์เดียวด้วย & และ Concatenate
6:18
12.3 การลบเนื้อที่เปล่าด้วย Trim และ Substitute
4:28
13. การค้นหาและแทนข้อมูลด้วย Find และ Replace
13.1 การค้นหาและแทนข้อมูลด้วย Find และ Replace
4:30
14. การจัดเรียงข้อมูล
14.1 การจัดเรียงข้อมูลโดยการใช้ Sort
3:44
15. การใช้ Pivot Table เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
15.1 การใช้ Pivot Table เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
6:37
16. การแบ่งส่วนการทำงานบนหน้าจอ
16.1 การล็อคแถวและ Column โดยใช้ Freeze Panes
2:42
16.2 การแบ่งหน้าทำงานโดยใช้ Split Panes
3:41
16.3 การยุบรวมกลุ่มข้อมูลโดยใช้ Group Data
4:11