0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 149.00 ฿

เกี่ยวกับ

การทำวิจัยเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องพิจารณาถึงการวางแผนที่ดี เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากการทำวิจัยที่เป็นระบบระเบียบ การออกแบบการวิจัยที่ดีเป็นขั้นเป็นตอนจะช่วยให้ผลการวิจัยที่ได้มา เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย สามารถตอบโจทย์และปัญหาในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ภายในหนังสือ“เทคนิคการออกแบบการวิจัย (How to create a research design)” เล่มนี้ ได้สรุปและอธิบายเทคนิคการออกแบบการวิจัยเพื่อให้มองเห็นภาพรวมในการทำวิจัยเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมความรู้และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำงานได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 40 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 3.37 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม/สนพ.พิมพ์วลี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17