18 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 408.00 ฿

เกี่ยวกับ

การจัดพิมพ์หนังสือ “ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์” หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์(Securities Investment Consultant) (เดิมคือหลักสูตรใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License)) ครั้งนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนรวมและหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เป็นต้น เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรในวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ด้านตราสารหนี้ ด้านกองทุน และด้านตราสารทุน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจความรู้ด้านตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์

รายละเอียด

ISBN : 9786167227481

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 678 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 112.40 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup