ลูกค้าที่ต้องการโอนย้ายรายการสั่งซื้อเดิม

มีบัญชีใช้งานแล้ว

ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Email/Password (เดิมที่ใช้บน เอไอเอส บุ๊กสโตร์) ที่ แอปพลิเคชัน อุ๊คบี และใช้งานต่อได้ตามปกติ


ยังไม่มีบัญชีใช้งาน/ต้องการสร้างบัญชีใหม่

ลูกค้าต้องทำการสร้างบัญชีผู้ใช้ขึ้นมาใหม่ และทำการโอนย้ายหนังสือที่เคยซื้อเข้าสู่บัญชีที่สร้างขึ้น (ลูกค้าจะต้องดำเนินการผ่าน แอปพลิเคชัน เอไอเอส บุ๊คโสตร์ เท่านั้น) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • สร้างบัญชีใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน เอไอเอส บุ๊คโสตร์ โหลดแอปพลิเคชันที่นี่
 • Log in เข้าใช้งานด้วย Email หรือ Facebook ที่สร้างขึ้น
 • กด “ใช่” เมื่อเจอข้อความถ่ายโอนรายการหนังสือ จากเครื่องสู่บัญชีผู้ใช้
 • ให้ท่านตรวจสอบรายการสินค้าที่ซื้อเดิม ได้ที่ “เมนู” () -> ชั้นหนังสือ -> “คลาวด์”
 • จากนั้นให้ท่านดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน อุ๊คบี และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่สร้าง (จาก เอไอเอส บุ๊กสโตร์) อีกครั้ง และใช้งานต่อได้ตามปกติ

กรณีลูกค้ายังไม่สามารถใช้งานได้

ลืม Password คลิกที่นี่

ไม่พบรายการที่เคยสั่งซื้อ หรือแจ้งปัญหาอื่นๆ ให้ท่านส่งข้อมูลมาทางอีเมล member@ookbee.com หรือโทร. 02-187-2222 กด 2 (เวลาทำการ 09.30 – 17.30 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การชำระเงินผ่าน แอปพลิเคชัน อุ๊คบี

ลูกค้ารายเล่ม (A La Carte)

ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าแบบรายเล่ม (A La Carte) ได้ทาง แอปพลิเคชัน อุ๊คบี หรือ www.ookbee.com


ลูกค้าบุฟเฟ่ต์ (Subscription/Buffet)

ลูกค้าใหม่
 • ลูกค้าสามารถเลือกสมัครสมาชิกนิตยสารได้ทาง แอปพลิเคชัน อุ๊คบี หรือ www.ookbee.com
 • ลูกค้าสามารถเลือกสมัครแพ็กเกจบุฟเฟ่ต์ได้ทาง แอปพลิเคชัน อุ๊คบี หรือ buffet.ookbee.com
ลูกค้าปัจจุบัน
 • ลูกค้าที่ตัดชำระเงินอัตโนมัติผ่าน Apple Store หรือ Google Play หรือตัดชำระเงินครั้งเดียว

  ท่านสามารถใช้งานแพ็กเกจได้ตามจำนวนวันคงเหลือ โดยหลังครบกำหนดวันดังกล่าว ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือสมัครแพ็กเกจใหม่ได้ที่ แอปพลิเคชัน อุ๊คบี, www.ookbee.com หรือ buffet.ookbee.com

 • ลูกค้าที่ตัดชำระเงินอัตโนมัติ ผ่านเครือข่าย AIS หรือ www.aisbookstore.com

  ระบบจะยังคงคิดค่าบริการแพ็กเกจตามเดิม ท่านสามารถใช้งานแพ็กเกจได้ตามจำนวนวันคงเหลือ โดยหลังครบกำหนดวันดังกล่าวระบบจะยังคงตัดเงินอัตโนมัติ

  (ในกรณีที่ลูกค้ามีการยกเลิกแพ็กเกจหลังสิ้นสุดการให้บริการ เอไอเอส บุ๊กสโตร์ ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือสมัครแพ็กเกจใหม่ได้ที่ แอปพลิเคชัน อุ๊คบี, www.ookbee.com หรือ buffet.ookbee.com)

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบ แพ็กเกจ ราคา และเงื่อนไขการให้บริการอื่นๆ บน แอปพลิเคชัน อุ๊คบี