เพิ่มคะแนน TU-GET พุ่งกระฉูดใน 7 ชั่วโมง

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 2,000.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 6 นาที

สามารถเรียนรู้เทคนิคได้อย่างกระชับ รวดเร็ว สามารถนำเนคนิคไปสอบได้ใน 7 ชั่วโมง

นำเทคนิคไปสอบ TU-GET ได้จริง

มีเอกสารให้ดาวน์โหลด

เกี่ยวกับคอร์สนี้

การสอบ TU-GET นั้นสามารถสอบวัดระดับเพื่อใช้ในการ ยื่นเพื่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก อีกทั้งการสอบ TU-GET นั้นยังถูกใช้แพร่หลายยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ
สามารถใช้เพื่อสมัครศึกษาต่อเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยอื่นๆได้เช่นกัน

คอร์สเพิ่มคะแนน TU-GET พุ่งกระฉูดใน 7 ชั่วโมง สามารถเข้าใจวิธีการสอบและเทคนิคที่สามารถนำไปใช้สอบได้คะแนนตามต้องการ ภายในระยะเวลา 7 ชั่วโมงจากคอร์สนี้ที่ได้ดูจบ เข้าใจอย่างลึกซึ้งในทุกพาร์ทให้คะแนนพุ่งกระฉูด

ประโยชน์ที่จะได้รับ
- ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคไปใช้ในการสอบ TU-GET ให้ได้คะแนนตามที่คาดหวังไว้
- สามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบก่อนสอบจริง

ใครเหมาะกับคอร์สนี้
- ผู้ที่ต้องการสอบ TU-GET เพื่อยื่นผลสำหรับการศึกษาต่อ
- ผู้ที่เคยลองสอบ TU-GET แล้วคะแนนยังไม่ถึงตามต้องการ 
- ผู้ที่อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และสามารถใช้ในชิวิตประจำวันได้

ผู้สอน

วันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่)

ครูสอนภาษาอังกฤษ เจ้าของแฟนเพจ "CU-TEP Online by KruToNo"

หลักสูตรของคอร์สนี้

Introduction
Introduction
1:48
รายละเอียดข้อสอบ TU-GET
5:42
รายละเอียดข้อสอบ TU-GET
4:52
Error
ขั้นตอนการทำ Error
6:19
Subject-Verb agreement
11:25
Pronoun
5:27
Another, Other
5:25
Despite, In spite of, Although
7:49
Comparison
12:31
affect, effect / Because of Vs Because
8:39
Relative Pronoun
9:29
Almost, most / Much Vs Many
6:16
Like, Unlike, Alike
5:57
To infinitive, Gerund
6:23
Tense
5:17
Passive Voice
15:51
ตัวเลขที่ทำหน้าที่เป็น Adjective / Preposition
10:30
Enough / Each, Every
7:53
แบบฝึกหัด Error
16:30
Sentence Completion
วิธีการทำ Sentence Completion
20:10
การเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่า / ถามคำเชื่อม - conjunction
11:28
แบบฝึกหัด sentence Completion
12:41
Gap Filling
แบบฝึกหัด cloze 1
28:24
แบบฝึกหัด cloze 2
27:19
ตัวอย่าง Gap Filling
39:57
Synonyms
วิธีการทำ Synonyms
19:31
แบบฝึกหัด Synonyms
20:19
Reading Comprehension
Reading Passage 1
41:38
Reading Passage 2
30:33
Reading Passage 3
28:43
Reading Passage 4
24:34
Reading Passage 5
28:05