เตรียมความพร้อมสอบเปียโน Trinity เกรด 3 กับมาสเตอร์โจ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 799.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 33 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 28 นาที

ผู้เรียนสามารถสอบผ่านระดับได้ตามต้องการจากเทคนิคในคอร์ส และสามารถฝึกฝนตามแบบฝึกหัดเพลงได้ด้วยตนเอง

มีซับไตเติ้ลภาษาไืทย

จัดทำโดยทีมงาน Play by Ear โรงเรียนสอนดนตรีชั้นนำของไทย

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สเรียนออนไลน์ เตรียมความพร้อมสอบเปียโน Trinity เกรด 3 กับมาสเตอร์โจ 
เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการสอบเปียโน Trinity ในเกรด 3  ให้สามารถเรียนรู้เทคนิคอย่างมืออาชีพ
สามารถผ่านได้โดยไม่ยากอย่างที่คิด พร้อมแบบฝึกหัดจากมือซ้ายและขวาให้เล่นได้ตามต้องการ

เนื้อหาที่สอน
- เรียนรู้การใช้เทคนิคจังหวะ Allegro ทั้งมือซ้ายและขวา
- ฝึกการเล่นเพลง Bird Catcher's
- ฝึกการเล่นเพลง Dance of the Swans

ประโยชน์สำหรับผู้เรียน
- ผู้ที่เรียนจบคอร์สนี้จะสามารถใช้เทคนิคในการเล่นเปียโนได้อย่างคล่องยิ่งขึ้น
- สามารถสอบเปียโน Trinity ผ่านได้ตามต้องการ

เหมาะกับใคร
- ผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วในการเล่นเปียโน และ ต้องการฝึกเตรียมสอบ

ผู้สอน

Play by Ear

โรงเรียนสอนดนตรี Play by Ear

หลักสูตรของคอร์สนี้

Allegro
Introduction
0:50
Part 1.1 How to use fingering Allegro left hand
3:29
Part 1.2 How to use fingering Allegro right hand
4:57
Part 2.1 Articulation for the right hand and left hand A Section
2:28
Part 2.2 Articulation for the right hand and left hand B Section
4:11
Part 3.1 How to practice both hand together
3:39
Part 3.2 How to practice left hand A section
1:27
Part 3.3 How to practice left hand B section
0:45
Part 3.4 How to practice right hand A section
2:47
Part 3.5 How to practice right hand B section
2:04
Part 4.1 Piece of Music Allegro
0:36
Bird Catcher's Song
Part 1.1 Fingering Right Hand Bird Catcher's Song
6:38
Part 1.2 Fingering Left Hand Bird Catcher's Song
3:17
Part 1.3 Fingering and Articulation Bird Catcher's Song (B section) Left hand
2:11
Part 1.4 Fingering and Articulation Bird Catcher's Song (B section) Right hand
2:26
Part 3.1 Piece of Music Bird Catcher's Song
0:48
Dance of the Swans
Part 1.1 Fingering Right Hand Dance of the Swans
1:56
Part 1.2 Fingering Left Hand Dance of the Swans
1:30
Part 2.1 Articulation Both Hands Dance of the Swans
3:32
Part 2.2 Articulation Both Hands Dance of the Swans
1:51
Part 3.1 Practice Dance of the Swans
4:02
Part 3.2 Practice Dance of the Swans
4:07
Part 4.1 Piece of Music Dance of the Swans
0:54
Hound Dog
Part 1.1 Fingering Left Hand Hound Dog
2:56
Part 1.2 Fingering Right Hand Hound Dog
3:59
Part 2.1 Articulation Right Hand Hound Dog
4:17
Part 2.2 Articulation Left Hand Hound Dog
3:13
Part 3.1 Practice Both Hands Hound Dog
1:48
Part 4.1 Piece of Music Hound Dog
1:16
The Rainbow
Part 1.1 Fingering and Articulation Right Hand The Rainbow
2:27
Part 1.2 Fingering and Articulation Left Hand The Rainbow
3:45
Part 2.1 Practice Right Hand
2:46
Part 3 Piece of Music The Rainbow
1:44