เรียนลัด เข้าใจ Class และ Object ง่าย ๆ ด้วยภาษา Java

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,700.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 5 นาที

คอร์สนี้ออกแบบมาเหมือนกับหนัง 1 เรื่อง

คุณจะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

เพลิดเพลินกับงานแอนิเมชั่นที่ตื่นตาตื่นใจ

ประหยัดเวลาในการเรียนรู้

มีเอกสารประกอบให้ดาวน์โหลด

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คุณอยู่ที่นี่ เพราะยังไม่เข้าใจ
ความหมายของ Class และ Object ใช่หรือไม่?
ถ้าตอบว่าใช่! คอร์สนี้เหมาะสำหรับคุณ

ภายในคอร์ส จะปูพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงออบเจ็กต์ เช่น

- คลาส (class) คืออะไร
- ออบเจ็กต์ (object) คืออะไร
- คอนสตรัคเตอร์ (constructor) คืออะไร
- Constructor Overloading คืออะไร
- การซ่อนข้อมูล (Information hiding) คืออะไร
- การห่อหุ้ม (Encapsulation) คืออะไร
- การสืบทอด (Inheritance) คืออะไร
- super ทำงานอย่างไร
- Overriding Method ทำงานอย่างไร
- การมีหลายรูปแบบ (Polymorphism) คืออะไร
- ฯลฯ

รวมถึงการทำความเข้าใจเรื่อง Class และ Object
ในเชิงลึก ที่มองทะลุไปถึงส่วนของฮาร์ด์แวร์ (hardware)
และมุมมองที่แตกต่างกันระหว่าง Class และ Object
ที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อน!


หรือ! ถ้าคุณยังไม่ทราบว่า Class ที่มีแต่ตัวแปร
และ Class ที่มีแต่เมธอด ถูกสร้างขึ้นมา
ด้วยเหตุผลอะไร? คลิกสั่งซื้อได้เลยค่ะ :)


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- พัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java
- เข้าใจเรื่อง Class และ Object ได้อย่างลึกซึ้ง
- เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์- พัฒนาทักษะในการสร้างซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง
- มีความรู้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐาน ภาษา Java
- ผู้ที่ต้องการเข้าใจเรื่อง Class และ Object อย่างลึกซึ้ง
- ผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์
- ผู้ที่ต้องการมีพื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง
- ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยแนวทางหม่ ๆ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- พื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์เล็กน้อย
- เคยเขียนโปรแกรมมาบ้าง

ผู้สอน

ธมนวรรณ มณีจันทร์

นักเขียนบทความด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ นักสร้างสรรค์สื่อการสอนออนไลน์

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
0:43
คอร์สนี้ มีอะไรบ้าง?
1:42
ปูพื้นฐานเบื้องต้น
1 ทำความรู้จักกับ Class และ Object
3:43
2 การสร้างคลาส (class) หรือเขียนคลาส
2:43
3 องค์ประกอบของคลาส
2:57
4 การสร้างออบเจ็กต์ (object)
3:50
5 ทำความรู้จักกับ Constructor
4:22
6 ทำความรู้จักกับ Constructor Overloading
3:08
กลไกในการเขียนโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์
7 ทำความรู้จักกับ Information Hiding
2:24
8 ทำความรู้จักกับ Encapsulation
5:20
9 ทำความรู้จักกับ Inheritance (super)
5:29
10 ทำความรู้จักกับ Inheritance - Overriding (Part 1)
3:44
11 ทำความรู้จักกับ Inheritance - Overriding (Part 2)
2:45
12 ทำความรู้จักกับ Inheritance (IS-A, HAS-A)
5:23
13 ทำความรู้จักกับ Polymorphism
3:50
14 สรุปกลไกการเขียนโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์
3:15
คลาสและออบเจ็กต์ในทางเทคนิค
16 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
3:01
17 ความหมายของ Class และ Object ในทางเทคนิค
2:23
18 มุมมองที่แตกต่างระหว่าง Class และ Object
1:36
โบนัส
19 ทำความรู้จักกับ คลาสที่มีแต่ตัวแปร
0:57
20 ทำความรู้จักกับ คลาสที่มีแต่เมธอด
1:53