Power Query จัดการข้อมูลอย่างทรงพลังบน Excel

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,990.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 85 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 40 นาที

คอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่ใช้ Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน 2013 เป็นต้นไป

คอร์สนี้จะช่วยทำให้การบริหารจัดการข้อมูลปริมาณมากๆ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆตาราง หลายๆไฟล์ กลายเป็นเรื่องง่าย และอัตโนมัติ

คอร์สนี้จะทำให้คุณค้นพบความฉลาดที่แปลกใหม่ในอีกหลายๆ มุมมอง และสามารถนำความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับงานเดิมๆ ของคุณได้ทันที

คอร์สนี้จะทำให้คุณค้นพบขุมพลังบน Excel ซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของยุคนี้ ที่สามารถนำไปต่อยอดกับความรู่้อื่นๆ ได้อีกมากมาย

เกี่ยวกับคอร์สนี้

หากคุณกำลังประสบปัญหา...
1. การเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากขึ้น มากขึ้น และมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คุณต้องวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลแยกออกเป็นหลายๆตาราง หลายๆชีต หลายๆไฟล์
2. ปัญหาต่อมา คือคุณต้องเสียเวลาในการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกันด้วยวิธี Manual ในลักษณะต่างๆ เช่น 
   2.1 ใส่สูตรเพื่อดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานได้อย่างยากลำบาก เพราะแหล่งข้อมูลมีหลายๆ ตาราง หรือหลายๆ ไฟล์
   2.2 จำเป็นต้องยุบข้อมูลเหล่านั้นทั้งหมดให้เหลือเพียงหนึ่งตาราง (Append Data) แต่ก็เจอปัญหาคือ Excel ไม่มีเครื่องมือ จะขยับไปเขียน Macro&VBA ก็ไม่มีความรู้ (หรือยากเกินไปสำหรับคุณ)
   2.3 จำเป็นต้องนำข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เหล่านั้นมา Join/Merge/VLOOKUP แต่ต้องสูญเสียเวลากับงานดังกล่าวมากมาย เพราะข้อมูลมีหลายๆแหล่ง ต้องทำซ้ำหลายๆ รอบ จนบางครั้งเกิดอาการเมาข้อมูล (Human Error!) และความผิดพลาดก็อาจจะตามมา
3. เท่านั้นยังไม่พอ ปัญหาต่อไปคือ
   3.1 คุณก็ยังต้องเสียเวลากับการปรับแต่งหรือแปลงข้อมูลเหล่านั้น (Transform) ให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง ก่อนที่จะนำข้อมูลรวบยอดสุดท้ายไปใช้ประโยชน์สำหรับการทำรายงานสรุปข้อมูลในมิติที่หลากหลาย/ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในมิติต่างๆ/ช่วยประกอบการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการทำงานต่อไปในอนาคต เป็นต้น
   3.2 ท้ายที่สุดคือ หลังจากทำงานเหล่านี้เสร็จเรียบร้อย วันต่อไป เดือนต่อไป หรือปีต่อๆ ไป พอมีข้อมูลใหม่เพิ่มเข้ามา ก็เจอปัญหาเรื่องข้อมูลไม่ Update...และถ้าต้องการ Update ข้อมูลใหม่เหล่านั้น คุณก็ต้องกลับไปเจอกับปัญหาข้อที่ 2. อีก ทำให้ต้องเสียเวลากับการทำงานซ้ำๆ ซ้อนๆ รู้สึกว่าเหนื่อยมากมาย!!!

ณ วันนี้... Microsoft ได้พัฒนาเครื่องมืออันทรงพลัง เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวให้คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...โดยตั้งฉายาเครื่องมือตัวนี้ว่า "Power Query" หากคุณไม่อยากเสียเวลาไปกับการเรียนรู้ Power Query ด้วยตนเอง...คอร์สนี้คือคำตอบครับ!!!

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง
1. Excel User ที่ใช้ Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน 2013 เป็นต้นไป (ที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าว หรือเพื่อต้องการเรียนรู้ Power Query เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน)
*หมายเหตุ 1 : Excel 2013 ต้องดาวน์โหลด Power Query มาติดตั้งก่อน (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด/ศึกษารายละเอียดสำหรับการติดตั้ง)
*หมายเหตุ 2 : Excel 2016 เป็นต้นไป สามารถใช้งาน Power Query ได้ทันที! (ซึ่งในคอร์สนี้ ผู้สอนจะใช้ Excel 2016 ตลอดหลักสูตร)
2. Excel User ที่ต้องการเครื่องมือเข้ามาช่วยลดเวลาในการวม(Combine) ข้อมูลจากหลายๆไฟล์/หลายๆตาราง และนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำรายงานสรุปเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ และ RealTime
3. Excel User ที่ต้องการเครื่องมือเข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูลปริมาณมากๆ (Data Management) ได้อย่างง่าย และอัตโนมัติ
4. Excel User ที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล เพื่อทำรายงาน/สรุปข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล
5. Excel User ที่ต้องการเรียนรู้การประยุกต์ใช้งาน Power Query ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการรวบรวมข้อมูล(Consolidate) สำหรับนำไปใช้ประโยชน์สำหรับธุรกิจแบบชาญฉลาด (BI : Business Intelligent)
6. Excel User ที่ผ่านการเรียนคอร์ส Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ มาก่อน
7. Excel User ที่เข้าใจการใช้งาน PivotTable & VLOOKUP & IF มาก่อน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1. ควรผ่านการเรียนคอร์ส Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ มาก่อน
2. หรือ ควรเข้าใจการใช้งาน PivotTable & VLOOKUP & IF มาก่อน 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยลดเวลาในการรวม(Combine) ข้อมูลจากหลายๆไฟล์/หลายๆตาราง และนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำรายงานสรุปเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ และ RealTime
2. เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูลปริมาณมากๆ (Data Management) ได้อย่างง่าย และอัตโนมัติ
3. เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูล เพื่อทำรายงาน/สรุปข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 
4. เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งาน Power Query ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจแบบชาญฉลาด (BI : Business Intelligent) ได้ทันที

คอร์สต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง
1. คอร์ส Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ 
2. คอร์ส Access ง่ายๆ สไตล์คนใช้ Excel มาก่อน

ผู้สอน

สมเกียรติ ช่วยมาก

Microsoft Office Specialist Expert Certified: MOS

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
6:57
คำแนะนำสำหรับแนวทางการเรียนคอร์สนี้
1:13
Chapter 1 : ฐานที่มั่นที่สำคัญมากๆ สำหรับ Excel User
1.1 เข้าใจ Excel
13:20
1.2 เข้าใจ รูปแบบของข้อมูล
8:04
1.3 เข้าใจ รูปแบบของตาราง
9:54
1.4 เข้าใจ การนำข้อมูลไปใช้งาน
7:37
1.5 เข้าใจ การบริหารจัดการข้อมูลให้ถูกต้อง
5:27
1.6 เข้าใจ จุดขายของ Excel (ที่ส่งต่อไปยัง Power Query)
12:25
Chapter 2 : ทำไม Excel User ต้องเรียนรู้การใช้งาน Power Query
2.1 เหตุผลที่ 1 : การเก็บข้อมูลบน Excel มีข้อจำกัด
5:45
2.2 เหตุผลที่ 2 : การใช้สูตร VLOOKUP เยอะๆ ทำให้ Excel ทำงานช้า
2:05
2.3 เหตุผลที่ 3 : แหล่งข้อมูลที่จะนำมาทำ Pivot Table มีหลายตาราง/หลายไฟล์ (และหลากหลายชนิด!!!)
0:51
2.4 เหตุผลที่ 4 : คำสั่ง Data -> Consolidate มีข้อจำกัด!
9:29
2.5 เหตุผลที่ 5 : คำสั่ง PivotTable & PivotChart Wizard มีข้อจำกัด!
6:28
2.6 ทำความรู้จัก/แนะนำภาพรวมของ Power Query
12:53
2.7 เริ่มต้นทดสอบใช้งาน Power Query - 1
25:12
2.8 เริ่มต้นทดสอบใช้งาน Power Query - 2
19:39
Chapter 3 : การ Combine ข้อมูลหนึ่งชีตต่อหนึ่งตาราง
3.1 พูดคุยแนะนำ
1:34
3.2 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วยตนเอง
2:58
3.3 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query
25:37
3.4 พูดคุยสรุป
1:03
Chapter 4 : การ Combine ข้อมูลหลายไฟล์ (แต่ละไฟล์มีหนึ่งตาราง)
4.1 พูดคุยแนะนำ
2:01
4.2 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query
14:30
4.3 พูดคุยสรุป
1:03
Chapter 5 : การ Combine ข้อมูลหลายไฟล์ (แต่ละไฟล์มีหลายตาราง)
5.1 พูดคุยแนะนำ
2:37
5.2 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query
15:12
5.3 พูดคุยสรุป
1:03
Chapter 6 : การ Combine ข้อมูลหลายไฟล์ (ไฟล์ Microsoft Access)
6.1 พูดคุยแนะนำ
3:08
6.2 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query
13:28
6.3 พูดคุยสรุป
1:03
Chapter 7 : การ Combine ข้อมูลหลายไฟล์ (Text File, Csv File)
7.1 พูดคุยแนะนำ
1:52
7.2 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query
14:07
7.3 พูดคุยสรุป
1:03
Chapter 8 : การ Combine ข้อมูลหลายไฟล์ (หลากหลายชนิด)
8.1 พูดคุยแนะนำ
1:21
8.2 Combine ข้อมูลเฉพาะ Excel Files ให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query
5:40
8.3 Combine ข้อมูลเฉพาะ Access Files ให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query
3:53
8.4 Combine ข้อมูลเฉพาะ Text Files, Csv File ให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query
5:40
8.5 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query
8:52
8.6 แนะนำการนำเข้าข้อมูลผ่าน OLE DB
31:11
8.7 พูดคุยสรุป
1:03
Chapter 9 : การ Merge ตาราง (ในลักษณะคล้ายๆ กับ VLOOKUP)
9.1 พูดคุยแนะนำ
2:59
9.2 ทำความเข้าใจ Join Type แบบ Inner (only matching rows)
5:05
9.3 ทำความเข้าใจ Join Type แบบ Left Anti (rows only in first)
2:25
9.4 ทำความเข้าใจ Join Type แบบ Left Outer (all from first, matching from second)
2:02
9.5 ทำความเข้าใจ Join Type แบบ Right Anti (rows only in second)
2:06
9.6 ทำความเข้าใจ Join Type แบบ Right Outer (all from second, matching from first)
1:47
9.7 ทำความเข้าใจ Join Type แบบ Full Outer (all rows from both)
4:02
9.8 ทดสอบนำเข้าข้อมูลตารางที่ 1 (ตารางฝั่ง One)
3:19
9.9 ทดสอบนำเข้าข้อมูลตารางที่ 2 (ตารางฝั่ง Many)
13:55
9.10 ทดสอบการ Merge ตารางมั้ง 2 ฝั่ง
6:16
9.11 ทดสอบการเพิ่มฟิลด์คำนวณ
2:15
9.12 ทดสอบการกำหนดเงื่อนไข IF
4:12
9.13 ทดสอบการเพิ่มฟิลด์คำนวณ (ต่อ)
4:19
9.14 พูดคุยสรุป
1:03
Chapter 10 : (เก็บตก) การ Combine ข้อมูลหนึ่งชีต (ข้อมูลหลายตาราง)
10.1 พูดคุยแนะนำ
1:36
10.2 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วยตนเอง
1:28
10.3 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query วิธีที่ 1
9:15
10.4 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query วิธีที่ 2
5:19
10.5 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query วิธีที่ 3
9:16
10.6 Combine ข้อมูลทั้งหมดให้เหลือ 1 ตาราง ด้วย Power Query วิธีที่ 4
7:32
10.6 พูดคุยสรุป
1:03
Chapter 11 : Tips & Tricks กับ Power Query
11.1 พูดคุยแนะนำ
1:33
11.2 Remove Duplicates
8:54
11.3 Index Column-Count Rows
3:11
11.4 Group by and Summary
10:41
11.5 Pivot
5:39
11.6 Unpivot
3:15
11.7 Transpose
3:53
11.8 Fill Blanks (FillDown)
2:09
11.9 Fill Blanks (FillUp & FillDown)
3:39
11.10 Replace Error
4:45
11.11 Filter Error
10:03
11.12 Merge Columns - Split Column - 1
1:54
11.13 Merge Columns - Split Column - 2
7:34
11.14 Transform Text
13:58
11.15 Transform Number
12:13
11.16 Transform Date&Time
15:43
11.17 Sort - Clear Sort
8:03
11.18 พูดคุยสรุป
1:03
Chapter 12 : แบบทดสอบ พร้อมเฉลย และบทสรุปทั้งหมดที่ Excel User ควรรู้
12.1 คำแนะนำ สำหรับการทำแบบทดสอบ (Guide Line)
19:36
12.2 เฉลยแบบทดสอบ การประยุกต์ใช้ Power Query - วิธีที่ 1
19:41
12.3 เฉลยแบบทดสอบ การประยุกต์ใช้ Power Query - วิธีที่ 2
26:58
12.4 เฉลยแบบทดสอบ การประยุกต์ใช้ Power Query - วิธีที่ 3
19:26
12.5 สรุปความเข้าใจ Power Query - ในมุมมองของชีวิตการทำงาน
4:37
12.6 สรุปความเข้าใจ Power Query - ในมุมมองของการใช้งานโปรแกรม Power Query
20:17
12.7 สรุปความเข้าใจ Power Query - ในมุมมองของการต่อยอด
12:56