ใช้อังกฤษให้คล่องแบบเจ้าของภาษา (Tenses & Voice)

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,200.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ภายใน 90 วัน

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 37 นาที

สอนโดย ครูเจน ผู้ก่อตั้งสถาบัน Preptitude และติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ

เนื้อหาสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยการปูพื้นฐานเรื่อง Tense ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของภาษาอังกฤษ

มีเอกสารประกอบให้ดาวน์โหลด

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สออนไลน์ ใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องแบบเจ้าของภาษา  (เข้าใจ Tenses & Passive Voice)
tenses และ voices เป็นองค์ประกอบสำคัญของภาษาอังกฤษ ที่หลายๆคนรู้สึกว่าเข้าใจยาก โดยเฉพาะการเลือกใช้ tense ให้ตรงกับความหมายที่ต้องสื่อ รวมถึงการจำหน้าตาโครงสร้างต่างๆ ทำให้ไม่มีความมั่นใจในการใช้งาน  

คอร์สออนไลน์นี้ จะเน้นสร้างความเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่งเกี่ยวกับการใช้งานของ tenses ต่างๆ รวมถึงการใช้งาน passive voice ที่หลายคนไม่ค่อยคุ้นเคย โดยคอร์สนี้จะสอนถึงหลักการง่ายๆ พร้อมตัวอย่างการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจและสามารถสื่อสารได้ตรงใจแบบเจ้าของภาษา 

เนื้อหาในคอร์สนี้
ใช้  Tenses คล่องแบบเจ้าของภาษา

สอนโครงสร้าง เปรียบเทียบการใช้งานของ  tenses ต่างๆและเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษและคำศัพท์ผ่านประโยคตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ช่วยให้นำไปใช้งานได้จริง

เข้าใจ  Passive Voice
เรียนรู้วิธีการใช้งานประโยคแบบ  passive voice  เน้นสอนให้เข้าใจวิธีการใช้งานจริงควบคู่กับการใช้  tenses  มีตัวอย่างและแบบฝึกหัดเพื่อเน้นย้ำให้เข้าใจ

หมายเหตุ: มีเอกสารประกอบให้ download

ผู้สอน

พรวดี ธรรมจินดา

ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งศูนย์กวดวิชา Preptitude และติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ

Preptitude

เตรียมสอบ AEIS, ASEAN Scholarship (ทุนรัฐบาลสิงคโปร์), แนะแนวเรียนต่อ รร.รัฐบาลและเอกชนที่สิงคโปร์, IETLS, IGCSE

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:45
1. Present Tense
1.1 Present Simple
31:32
1.2 Present Continuous
17:31
1.3 Present Perfect
36:17
1.4 Present Perfect Continuous
26:41
2. Past Tense
2.1 Past Simple
32:25
2.2 Past Continuous
21:15
2.3 Past Perfect
20:56
2.4 Past Perfect Continuous
17:48
3. Future Tense
3.1 Future Simple (1)
22:00
3.2 Future Simple (2)
9:49
3.3 Future Continuous
21:30
3.4 Future Perfect
28:26
3.5 Future Perfect Continuous
32:48
4. Passive Voice
4.1 Passive Voice 1
39:47
4.2 Passive Voice 2
19:01
4.3 Passive Voice 3
17:45