สร้างวีดีโอขายออนไลน์ จาก Vector ด้วยโปรแกรม After Effects

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 2,500.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 4 นาที

แถมฟรี! ไฟล์ vector ให้ Download ในคอร์ส เพื่อให้ทุกคนได้เรียนไปทำตามไปพร้อม ๆ กัน

ทำวีดีโอขายออนไลน์ จาก Vector ด้วยโปรแกรม After Effects

เพิ่มพูนความรู้เรื่อง motion graphics

สอนโดย ประกาศิต เขื่อนสุวรรณ์ (John Stocker) ช่างภาพมืออาชีพ เจ้าของเพจ 'แหล่งความรู้สต๊อกโฟโต้'

เกี่ยวกับคอร์สนี้

การขายงานกราฟฟิคออนไลน์มีหลากหลาย ในคอร์สก่อนๆ ก็เป็นการถ่ายภาพขายออนไลน์ ขายวีดีโอออนไลน์ มาถึงคอร์สนี้ เรามาเรียนรู้เรื่องการทำวีดีโอขายออนไลน์ จากโปรแกรม Illustrator ซึ่งหลายคนขายงาน Vector ออนไลน์อยู่ สู่กระบวนการการทำ animation ทำเป็นวีดีโอ ส่งขายออนไลน์ ซึ่งคนที่ขาย Vector อยู่แล้ว สามารถต่อยอดเพื่อขาย animation สร้างรายได้ต่อยอดจากงานของเรา หรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจในงานด้าน motion graphics ก็มาสามารถมาเรียนรู้ในคอร์สที่ได้

เนื้อหาคอร์สเรียน
- สอนพื้นฐานการเตรียมไฟล์ Illustrator
- สอนพื้นฐานการสร้าง animation ด้วย โปรแกรม After Effects
- สอนการเตรียมไฟล์เพื่อส่งขายออนไลน์
- สอนแบบ step by step

เมื่อเรียนคอร์สนี้แล้ว คุณจะสามารถ...
- สร้างงาน animation จากงาน Vector
- เตรียมไฟล์เพื่อส่งขายออนไลน์ในเว็บต่าง ๆ
- ต่อยอดได้จากบทเรียนภายในคอร์ส

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ:
- ผู้ที่ต้องการทำวิดีโอขายออนไลน์ จาก Vector ด้วยโปรแกรม After Effects
- ผู้ที่สนใจงานด้าน motion graphics

ผู้สอน

ประกาศิต เขื่อนสุวรรณ์ (John Stocker)

ช่างภาพมืออาชีพ เจ้าของเพจ 'แหล่งความรู้สต๊อกโฟโต้'

หลักสูตรของคอร์สนี้

Introduction
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:54
Download ไฟล์ประกอบการเรียน
0:11
1. การสร้างงานในรูปแบบต่างๆ
1.1 พื้นฐานการทำ Animation ใน After Effects
12:33
1.2 การใช้งาน Animation Composer Plugin
6:37
1.3 การสร้างงาน Transition Animation
18:16
1.4 การสร้างงาน Flat Long Shadow
13:03
1.5 การสร้างงาน Basic Lower Third
18:37
1.6 การสร้างงาน Exam Tag Lower Third
11:56
1.7 การสร้างงาน Pop Up Animation
20:35
1.8 การสร้างงาน Animation จาก Vector
33:30
1.9 การสร้าง Number Animation
14:26
2. พื้นฐาน Infographic และ Camera in After Effects
2.1 Basic Infographics
20:59
2.2 Basic Camera in After Effects
11:27