สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress v.5 เริ่มต้นจาก 0 จนมีเว็บไซต์

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,500.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 67 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 15 นาที

สอนอย่างละเอียด เจาะลึกทุกการใช้งาน สามารถนำไปปรับแต่งได้จริง

สามารถสอบถามปัญหาหลังการขายได้ผ่านทางอีเมล์, Facebook และโทรศัพท์

มีการสนับสนุนแก้ไขปัญหาระยะไกล (Remote Support)

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สออนไลน์ WordPress ขั้นพื้นฐานนี้ จะสอนอย่างละเอียดและเจาะลึก ตั้งแต่ความหมายและประเภทของ WordPress 
การติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน เช่น Sublime Text 3, Wamp Server และ WordPress คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนบทความ หน้าหลัก มีเดีย การเลือกใช้งานธีมและปลั๊กอิน การจัดการผู้ใช้งาน การใช้เครื่องมือต่างๆ และการตั้งค่าของเวิร์ดเพรส

นอกจากนี้ จะไปเรียนรู้การสั่งซื้อโดเมนเนม โฮสติ้ง การอัปโหลดไฟล์ไปสู่เว็บจริง การติดตั้งโปรแกรม FileZilla และการปรับ
แต่งอื่นๆ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- จะได้เรียนรู้เครื่องมือใช้งานในการสร้างเว็บไซต์
- การใช้งาน WordPress และการตั้งค่าต่างๆ
- เมื่อจบคอร์สจะสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างน้อย 1 เว็บไซต์

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลทั่วไป
- เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง (SMEs Enterprise)
- นิสิต นักศึกษาที่ต้องการสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเอง 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ

ผู้สอน

วรพงศ์ นิจจรัลกุล

นักพัฒนาระบบเว็บไซต์ด้วย WordPress ระบบร้านค้าออนไลน์ และระบบคอร์สออนไลน์

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ แนะนำคอร์สสร้างเว็ฐไซต์ด้วย WordPress v. 5
แนะนำคอร์สออนไลน์
2:58
บทที่ 1 แนะนำเวิร์ดเพรส (WordPress)
ตอนที่ 1 แนะนำเวิร์ดเพรส (WordPress)
4:06
ตอนที่ 2 WordPress.com และ WordPress.org
7:08
ตอนที่ 3 WordPress.com และ WordPress.org 2
5:52
ตอนที่ 4 แนะนำธีมและปลั๊กอิน
10:26
บทที่ 2 เครื่องมือที่ใช้และการติดตั้ง
ตอนที่ 1 แนะนำเครื่องมือใช้งาน
7:05
ตอนที่ 2 ติดตั้ง FileZilla และ Sublime Text 3
4:39
บทที่ 3 ติดตั้ง WordPress และเริ่มใช้งาน
ตอนที่ 1 ติดตั้ง WordPress
12:28
ตอนที่ 2 รู้จัก WordPress Dashboard
5:46
ตอนที่ 3 Theme 1
6:27
ตอนที่ 4 Theme 2
4:22
ตอนที่ 5 Theme 3
2:58
ตอนที่ 6 Plugins
6:49
บทที่ 4 Customizer
ตอนที่ 1 Site Identity
7:02
ตอนที่ 2 Colors
1:28
ตอนที่ 3 Menus
6:15
ตอนที่ 4 Widgets
2:47
ตอนที่ 5 Frontpage Setting
5:58
ตอนที่ 6 Custom CSS
2:56
บทที่ 5 Posts and Pages
ตอนที่ 1 Posts
6:23
ตอนที่ 2 Featured Image
2:20
ตอนที่ 3 Categories and Tags
3:13
ตอนที่ 4 Excerpts
5:06
ตอนที่ 5 Comments
2:24
ตอนที่ 6 Permalink
2:56
ตอนที่ 7 Publish section
4:56
ตอนที่ 8 Image block
10:37
ตอนที่ 9 Paragraph block
3:29
ตอนที่ 10 Heading block
1:15
ตอนที่ 11 Embed block
7:11
ตอนที่ 12 Block อื่นๆ
10:29
ตอนที่ 13 Tool bar
3:04
ตอนที่ 14 Tool bar 2
4:55
ตอนที่ 15 More tools
7:44
ตอนที่ 16 All posts
6:17
ตอนที่ 17 Category and Tag
2:18
ตอนที่ 18 Page
4:04
บทที่ 6 Media, Comments, Users, Menus และ Widgets
ตอนที่ 1 Media
10:31
ตอนที่ 2 Comments
3:01
ตอนที่ 3 Users
7:56
ตอนที่ 4 Menus
9:26
ตอนที่ 5 Widgets
8:32
บทที่ 7 Settings
ตอนที่ 1 General Setting
4:06
ตอนที่ 2 Writing Setting
11:20
ตอนที่ 3 Reading Setting
6:33
ตอนที่ 4 Discussion Setting
11:34
ตอนที่ 5 Media Setting
5:04
ตอนที่ 6 Permalink Setting
6:34
ตอนที่ 7 Privacy Setting
3:10
ตอนที่ 8 Akismet Setting
7:03
บทที่ 8 Tools, Importer and Exporter and Personal Data
ตอนที่ 1 Category and Tag Converter
3:16
ตอนที่ 2 Importer and Exporter
6:34
ตอนที่ 3 Personal Data
3:28
ตอนที่ 4 Edit Theme Code
2:23
บทที่ 9 การอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์
ตอนที่ 1 วิธีการสั่งซื้อโดเมนและโฮสติ้ง
6:11
ตอนที่ 2 อีเมล์จากโฮสติ้ง
2:35
ตอนที่ 3 DirectAdmin
5:09
ตอนที่ 4 วิธีการอัปโหลด
5:40
ตอนที่ 5 อัปโหลดดาต้าเบส
9:00
ตอนที่ 6 อัปโหลดไฟล์
4:50
ตอนที่ 7 WP Config และ Permalink
10:43
บทที่ 10 การติดตั้ง Theme ของ Themeforest
ตอนที่ 1 การติดติ้ง Theme
3:57
ตอนที่ 2 การเปิดใช้งาน Plugins และนำเข้าข้อมูลตัวอย่าง
4:41
ตอนที่ 3 ผลลัพธ์
7:17
ตอนที่ 4 การแก้ปัญหา Gutenberg
5:22
บทที่ 11 ติดต่อสอบถามและคอร์สแนะนำ
ตอนที่ 1 ติดต่อสอบถาม
1:02
ตอนที่ 2 คอร์สแนะนำ
1:56