Aircrew TOEIC Reading ติว Reading ทุกอย่างเพื่อสอบ TOEIC

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,990.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 11 นาที

สอนโดย Aircrew Academy ฮาวทูสมัครแอร์

ติว Reading ทุกอย่างเพื่อเตรียมสอบสอบ TOEIC มีตัวอย่างโจทย์ให้ลองฝึกทำไปพร้อมๆ กัน

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ฟีดแบคจากนักเรียนที่เคยเรียนกับพี่จีจี้ ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การเรียนกับแอร์ครูว์ “เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง”
น้องๆที่เคยได้คะแนน 400 ก็สามารถทำคะแนนแตะ 700 ได้ หลังจากเรียนไปเพียงคอร์สเดียว!
มาลองเรียนรู้วิธีการที่แตกต่าง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น!

3 สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้
1) พื้นฐานแกรมม่าที่เข้าใจง่าย ใช้ความเข้าใจแทนความจำ ไม่ต้องท่อง ก็ทำได้
2) หลักการที่ใช้ได้จริง อ้างอิงจากข้อสอบเสมือนจริง และการยกตัวอย่างเพื่อนำไปใช้ตอบข้อสอบได้
3) คะแนนที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะแกรมม่าคือหัวใจหลัก หากเข้าใจแกรมม่า ก็สามารถเพิ่มคะแนนให้สูงขึ้นได้

เหมาะกับใคร
1) คนที่อยากสมัครงานลูกเรือสายการบิน แอร์-สจ๊วต เพื่อให้มีคะแนน TOEIC ไปยื่นสมัครงาน
2) นักเรียนที่กำลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัย ที่จำเป็นต้องมีคะแนน TOEIC เพื่อยื่นจบการศึกษา
3) พนักงานบริษัทที่อยากนำคะแนน TOEIC เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง
4) ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูแกรมม่าให้แน่นขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ผู้สอน

กษินิษฐ์ พันสุทธิรางกูร (ครูจีจี้)

โค้ชสอนภาษา และพัฒนาบุคลิกภาพ เจ้าของแฟนเพจ "Aircrew Academy ฮาวทูสมัครแอร์"

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์
แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์
0:56
Download เอกสารสำหรับการเรียน
0:11
Aircrew TOEIC Reading Part 1 : INCOMPLETE SENTENCE
1. INCOMPLETE SENTENCE TEST 1-10
36:05
2. INCOMPLETE SENTENCE TEST 11-20
22:59
3. INCOMPLETE SENTENCE TEST 21-30
24:09
4. INCOMPLETE SENTENCE TEST 31-40
28:09
Aircrew TOEIC Reading Part 2 : TEXT COMPLETION
5. TEXT COMPLETION 1
13:44
6. TEXT COMPLETION 2
9:20
7. TEXT COMPLETION 3
10:39
Aircrew TOEIC Reading Part 3 : Single and Double Passages
8. Trick และวิธีการทำโจทย์ Single and Double Passages
21:41
9. Single and Double Passages 1
23:49
10. Single and Double Passages 2
21:11
11. Single and Double Passages 3
19:19
12. Single and Double Passages 4
19:14