วิเคราะห์หาหุ้น Qualitative Growth Stock (Growth Stock + Good Stock)

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 4,500.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 41 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 ชั่วโมง 30 นาที

สอนโดยอาจารย์ สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ download

สอนหลักการพิจารณาและดูงบการเงิน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพกำไรในอนาคต และหาเติบโตแบบมีคุณภาพ สำหรับนักลงทุนสไตล์ VI โดยเฉพาะ พลาดไม่ได้กับคอร์สออนไลน์นี้!

เกี่ยวกับคอร์สนี้

Qualitative Growth Stock (Growth Stock and Good Stock)
- การใช้หลักการลงทุนของการบริหารกองทุนเทมเพิลตัน มี 15 ข้อ ซึ่งใช้ได้จริงและไม่ล้าสมัย มีอะไรบ้าง เรียนรู้ทั้ง 15 ข้ออย่างละเอียด และวิธีการนำไปปฏิบัติจริง วิเคราะห์ได้จริง ทำอย่างไร ดูอย่างไร ให้เป็นรูปธรรม
- คุณภาพกำไร Quality of Earnings อะไรคือคุณภาพกำไรของธุรกิจ
- หลักการพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพกำไร ดูงบการเงินอย่างไร บอกคุณภาพกำไรในอนาคตได้
- คุณภาพกำไรกับการเติบโตระยะยาว เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างไร
- หุ้นเติบโตแบบใด เรียกว่า เติบโตแบบมีคุณภาพ
- คุณภาพกำไร สินทรัพย์แบบใด หรือสินทรัพย์อะไรที่เป็นตัวบ่งชี้คุญภาพกำไรของธุรกิจ โครงสร้างทุนบ่งบอกคุณภาพกำไรได้อย่างใด
- งบการเงินกับคุณภาพกำไร
- การวัดคุณภาพกำไร อัตราส่วนที่ใช้วัดและอัตราส่วนที่สำคัญ

ประวัติวิทยากร
อาจารย์ "สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล" นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี ซึ่งได้แนะนำวิธีวิเคราะห์งบการเงินอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจภาพรวมของงบการเงิน ซึ่งเป็นร่องรอยทางธุรกิจที่บริษัทต่างๆ ได้ทิ้งไว้ ทำให้เรารู้ถึงเส้นทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และรู้ว่าบริษัทนั้นๆ กำลังจะลงทุนอะไรต่อไปในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง

ผู้สอน

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

หลักสูตรของคอร์สนี้

Part 1: ทำความเข้าใจกับ Qualitative Growth Stock
Download เอกสารสำหรับการเรียน
0:11
1. Distinguishing between quantitative and qualitative growth
16:12
2. การเติบโตที่มีคุณภาพ หมายถึง
13:05
3. Sustainable Growth = Qualitative Growth
35:48
4. Growth มีแบบไหนบ้าง
38:56
5. ตัวอย่างการเติบโตของบริษัทในตลาดหุ้นไทย
9:24
6. เปรียบเทีย Growth แบบต่างๆ โตแบบไหนดีกว่ากัน
8:03
7. Peter Senge กูรูบริหาร Learning Organization
8:46
8. จาก Quantitative สู่ Qualitative Methods
13:29
9. การใช้หลักการลงทุนของการบริหารกองทุนเทมเพิลตัน 15 ข้อ
26:59
Part 2: วิเคราะห์คุณภาพของกำไร Quality of Earnings
10. Quality of Earnings อะไรคือคุณภาพกำไรของธุรกิจ
6:56
11. คุณภาพกำไร คือ.....
20:44
12. คุณภาพกำไรที่ดีต้อง....
2:35
13. หลักการพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพกำไร ดูงบการเงินอย่างไร บอกคุณภาพกำไรในอนาคตได้
4:01
14. ตัวอย่างหุ้น BAFS
14:28
15. ตัวอย่างหุ้น SOLAR
13:46
16. ตัวอย่างหุ้น BH
7:57
17. ตัวอย่างหุ้น BEAUTY
8:33
18. ตัวอย่างหุ้น GUNKUL
8:10
19. การประเมินคุณภาพกำไร
5:29
20. สินทรัพย์คือตัวก่อให้เกิดรายได้.......1
11:22
21. สินทรัพย์คือตัวก่อให้เกิดรายได้.......2
10:18
22. สินทรัพย์คือตัวก่อให้เกิดรายได้.......3
12:49
23. ตัวอย่างหุ้น GUNKUL
30:39
24. ตัวอย่างหุ้น HMPRO
20:04
Part 3: Qualitative Growth Stock x Quality of Earnings
25. คุณภาพกำไรกับการเติบโตระยะยาว เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างไร
10:04
26. ตัวอย่างหุ้น CHOW
18:26
27. ตัวอย่างหุ้น SSI
9:05
28. ตัวอย่างหุ้น BAFS
59:30
29. ตัวอย่างหุ้น NH Hoteles
26:19
30. คุณภาพกำไรกับการเติบโตระยะยาว และสมดุลการเติบโต (ในทางทฤษฎี)
18:58
31. ข้อสรุปของหุ้นเติบโตแบบมีคุณภาพ
1:29:05
32. การวัดคุณภาพกำไร อัตราส่วนที่ใช้วัดและอัตราส่วนที่สำคัญ
17:34
33. ตัวอย่างหุ้น HMPRO
33:36
34. ตัวอย่างหุ้น BAFS
30:32
35. ตัวอย่างหุ้น BH
24:48
36. ตัวอย่างหุ้น GUNKUL
30:09
37. ตัวอย่างหุ้น SUPER
23:36
38. ตัวอย่างหุ้น SPPT
11:42
39. ตัวอย่างหุ้น SOLAR
14:23
40. ถาม-ตอบ
43:46