เทคนิคพิชิตคะแนน TOEIC Part 5 ฉบับสมบูรณ์

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 2,500.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 58 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 30 ชั่วโมง 6 นาที

มีข้อสอบเสมือนจริงให้ทำเพื่อวัดคะแนน ก่อนไปสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียด

สอนโดย ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์ ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC

เกี่ยวกับคอร์สนี้

เทคนิคพิชิตคะแนน TOEIC Part 5 ฉบับสมบูรณ์ นำเสนอ
- อธิบายลักษณะข้อสอบ TOEIC Part 5: Sentence Completion ว่าประกอบด้วยข้อสอบแบบใดบ้าง และควรทำข้อสอบแบบใดก่อน หลัง
- อธิบายเนื้อหา grammar และโครงสร้างภาษาที่จำเป็นต่อการนำไปวิเคราะห์ข้อสอบ อย่างละเอียด ยกตัวอย่างประกอบทุกเนื้อหา พร้อมนำเสนอข้อสอบเก่าประกอบ
- นำเสนอข้อสอบเก่า TOEIC Part 5 กว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด อ้างอิงเนื้อหาที่เรียน และเทคนิคการทำข้อสอบ ทำให้เข้าใจได้เร็วและนำไปใช้ในการทำข้อสอบจริงได้ 100%
- มีข้อสอบเสมือนจริงให้ทำเพื่อวัดคะแนน ก่อนไปสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียด 


ผู้สอน

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 53 เล่ม เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เป็นอาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาตรี โท เอก หลายมหาวิทยาลัย กว่า 30 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

เทคนิคพิชิตคะแนน TOEIC Part 5 ฉบับสมบูรณ์
1 เทคนิคพิชิต TOEIC Part 5 รู้เขา รู้เรา ทำคะแนนได้เยอะเกินเป้า
39:22
2 เทคนิคการทำข้อสอบ และ ชนิดของข้อสอบ
45:35
3 Noun- ชนิดของคำนาม คำนามนับได้ และคำนามนับไม่ได้
55:21
4 ตำแหน่งของคำนาม ในประโยค และการใช้ hundred, hundreds เป็นต้น
38:05
5 การใช้คำนามขยายนาม และคำนามอื่นๆ ที่ยกเว้นเมื่อใช้
20:46
6 Noun suffix ending ตำแหน่งคำนาม และคำลงท้ายที่ต้องรู้
36:58
7 Pronoun และการใช้อย่างละเอียด ทั้งเป็นประธาน แสดงความเป็นเจ้าของเป็นต้น
59:34
8 Adjective ตำแหน่ง การใช้ หน้าที่ของ adjective
28:08
9 การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ และการใช้ linking verbs
30:49
10 adverb การใช้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งการขยาย พยางค์ลงท้าย และการเปรียบเทียบ
50:51
11 Verb ชนิด ของกริยา การใช้กริยาแท้และกริยาช่วย
59:36
12 Present Simple ใช้อย่างไร โครงสร้างและการเติม s, es
29:53
13 Present Simple; Passive Voice พร้อมแบบฝึกหัด
39:24
14 Present Continuous รูป active และ passive พร้อมการใช้และข้อสอบ
17:30
15 Present Perfect; Actiec & Passive พร้อมการใช้ และข้อสอบ
29:20
16 Past Simple รูปร่าง การใช้ทั้ง active & Passive พร้อมข้อสอบ
58:14
17 Past Continuous ทั้งรูป active & passive
32:42
18 Past Perfect ทั้ง Active & Passive Voices ที่ออกสอบบ่อย
30:12
19 Future Simple ; Active & Passive พร้อมข้อสอบรวม tenses
35:03
20 Passive Voice รูปอื่นๆ และ verb suffix ending
19:35
21 การใช้ Verb3, Verb4 เป็น adjective ออกสอบเยอะมาก
26:47
22 If Clause ทั้ง 4 เงื่อนไข พร้อมตัวอย่างข้อสอบ รวม unless ด้วย
56:36
23 Noun Clause ทำหน้าที่เหมือนนาม
29:34
24 Relative clause การใช้ which, that, who เป็นประธาน
44:05
25 Relative Clause ; whom, which, that ใช้เป็นกรรมและลดรูป
20:30
26 Relative Clause; in which, with whom และการลดรูปคำเชื่อม
14:23
27 Relative Clause; การใช้คำเชื่อม when, where, in which, on which, at which
14:17
28 เปรียบเทียบการใช้ when, where, that กับ preposition
8:06
29 Adverb Clause รูปร่าง คำเชื่อม การใช้ การลดรูป พร้อมข้อสอบเก่า
39:26
30 causative verb ; have, get, make, let, help
35:36
31 word choice; some, all, almost, one, each, every
21:38
32 one, another, the other, some, other, the other, some, others, the others
29:11
33 such, so, the same as, the same, like, alike, similar to, similar
29:39
34 lie, lay, rise, raise
11:24
35 Subject-verb agreement พร้อมแนวข้อสอบ
20:31
36 Tag Questions โครงสร้างประโยค พร้อมวิธีตอบและตัวอย่างข้อสอบ
40:24
37 Presposition ที่ใช้กับคำศัพท์เฉพาะ และนิยมนำมาออกสอบ
12:51
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
38 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 1
1:02:31
39 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 2
45:11
40 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 3
34:39
41 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 4
43:18
42 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 5
29:38
43 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 6
34:20
44 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 7
38:48
45 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 8
29:35
46 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 9
44:08
47 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 10
33:13
48 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 11
22:54
49 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 12
21:24
50 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 13
12:35
51 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 14
13:23
52 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 15
18:36
53 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 16
11:42
54 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 17
16:44
55 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 18
18:30
56 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 19
12:21
57 แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ชุดที่ 20
12:57
ข้อสอบเสมือนจริงพร้อมเฉลย
58 ข้อสอบเสมือนจริง 40 ข้อ พร้อมเฉลย
38:06