Mobile App Testing ด้วย APPIUM และ Robot Framework เบื้องต้น

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 5,500.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 13 นาที

ประหยัดเวลาโดยเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์

สอนโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์จากบริษัทข้ามชาติ

มีกลุ่ม LINE เพื่อพูดคุยและสอบถามกับวิทยากรและนักเรียนท่านอื่นๆ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

เรียนรู้ การทดสอบ iOS และ Android Application อย่างง่าย และรวดเร็วที่สุด ด้วย APPIUM และ Robot Framework โดยคอร์สนี้จะเป็นคอร์สปูพื้นฐานเบื้องต้นให้สำหรับ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการโปรแกรมมิ่งมาก่อน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
เรียนรู้การทดสอบ Native Mobile Application ด้วย APPIUM และ Robot Framework ระดับเบื้องต้น เพื่อที่จะนำไปใช้ต่อยอดการเป็น QA ในองค์กร โดยเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงกว่า 10 ปี โดยหลังจากจบคอร์ส ผู้เรียน จะได้รับความรู้ระดับเบื้องต้น สามารถเขียน test script อย่างง่ายโดยใช้ Robot Framework และ APPIUM สำหรับทดสอบ iOS และ Android Application อีกทั้งผู้เรียนยังได้ความรู้มาพอที่จะสามารถนำไปต่อยอดเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- QA หรือ Tester ที่กำลังเริ่มต้นเขียน Automated Testing สำหรับ Mobile Application
- นักศึกษา ที่ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ต่างๆ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถลงโปรแกรมเองได้ ก็สามารถเรียนรู้ และใช้งาน Robot framework ได้แล้วครับ
- มีเครื่องที่รันระบบปฏิบัติการ Window/Mac OS เพิ่อการรันเทส Android mobile application workshop
- มีเครื่องที่รันระบบปฏิบัติการ Mac OS เพิ่อการรันเทส iOS mobile application workshop

ผู้สอน

อรรถบูรพ์ สานุตร์

CTO บริษัทให้บริการในด้าน Automate Testing ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
APPIUM introduction
10:38
Robot Framework Installation - (Optional สำหรับผู้ที่ไม่ได้ Setup Robot Framework)
ติดตั้ง Robot Framework สำหรับ Window
10:57
ติดตั้ง RIDE
15:41
ติดตั้ง Robot Framework สำหรับ MAC
5:03
Android Testing
ติดตั้ง APPIUM และ Android สำหรับ Window #1
15:05
ติดตั้ง APPIUM และ Android สำหรับ Window #2
5:14
Android Demo App - ApiDemosDebug.apk
0:11
Android first script
15:47
Android Selector
8:06
Android Selector Workshop
12:12
Android Mobile Gesture - Scroll
13:51
Android Mobile Gesture - Drag and Drop
10:01
Android Mobile Gesture - Drag and Drop Workshop source code
0:11
APPIUM Utility - Go Back and Screenshot
9:09
APPIUM Utility - Landscape mode
1:30
Android Run test on real device
13:41
iOS Testing
ติดตั้ง APPIUM บน iOS
5:35
ติดตั้ง APPIUM บน iOS #2
17:11
iOS Robot Test Script
23:39