ทำกำไรแบบ DayTrade ด้วย Fibonacci

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 3,900.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 41 นาที

เครื่องมือที่ช่วยในการหาจุดเข้าซื้อ-ขาย หาเป้าหมายของราคาอย่างแม่นยำ

เทรดระยะสั้น พร้อมการใช้ตัวช่วยในการยืนยันจุดเข้าซื้อขาย

การกำหนดเวลาชีวิตของตัวเองในการเทรด

สอนโดย สัจจะ เทพหัสดิน ณ อยุธยา วิทยากรและโค้ชด้านการลงทุน และเก็งกำไรในตลาด Forex

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สที่บอกถึงรายละเอียดของการใช้งานเครื่องมือ Fibonacci เพื่อหาจุดเข้าซื้อขายที่แม่นยำ ในการทำกำไรจากตลาด Forex แบบ Day trade เพื่อทำกำไรแบบวันต่อวัน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ได้รู้จักการใช้งานเครื่องมือ Fibonacci ต่างๆ ความสำคัญของตัวเลขใน Fibonacci จุดConfirm การเข้าซื้อขาย-จุดทำกำไร-จุดตัดขาดทุน อย่างแม่นยำ เพื่อการเทรดที่ยั่งยืน

ซึ่งการเทรดด้วยระบบนี้เกิดจากการอ่านและหาความรู้ บวกกับการสังเกตและตกผลึกมาจาก ระยะเวลาการเทรดทั้งหมด จึงเกิดเป็นคอร์สเรียนนี้ขึ้นมา

เนื่องด้วยตัวผู้สอนเองจะพยายามที่จะปิดกำไรให้ได้ภายในวันต่อวันกับตลาด Forex จึงใช้วิธีการที่เทรดสั้น จากการเลือกเวลา และ Time frame ของการเข้าซื้อให้เหมาะสม ทำให้วิธีการเทรดของเราจะเปลี่ยนไป ทั้งการเข้าซื้อใกล้เคียงกับระยะเวลาเดิมๆตลอด และ ไม่เกิดความเครียดจากการถือ Position ไว้ยาวๆ 

ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผู้สอนเคยพบมา บางคนถึงกับเครียดจนนอนไม่หลับ จากการถือค้าง Position ไว้นานๆ ทำให้เกิดผลกระทบอื่นๆตามมาในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องงาน เรื่องครอบครัว ฯลฯ

คอร์สนี้จึงเหมาะกับ
ผู้ที่ชอบในการทำกำไรระยะสั้น บวกกับการมีวินัยและความอดทน ในการปฏิบัติตามระบบ หรือ ทฤษฎี เพื่อความยั่งยืนที่สุดในการทำกำไรจากตลาด Forex

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ความรู้พื้นฐานในการเทรดตลาด Forex สามารถใช้ Platform การเทรดได้ และสนใจตั้งใจจะฝึกฝนอย่างจริงจัง

ผู้สอน

สัจจะ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เทรดทำกำไรระยะสั้น

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สเรียน
แนะนำคอร์สออนไลน์
2:12
บทที่ 1 : Fibonacci
1.1 Fibonacci คืออะไร
4:02
1.2 ประโยชน์ของ Fibonacci ในตลาดหุ้น
2:07
1.3 ตัวเลขที่สำคัญ และควรจำในการใช้ Fibonacci
4:08
บทที่ 2 การใช้ Fibonacci Retracement เพื่อหาจุดเข้าซื้อ
2.1 การตั้งค่าตัวเลขของ Fibonacci Retracement
5:41
2.2 Pattern ของ Fibonacci
7:15
2.3 การใช้เครื่องมือ Fibonacci เพื่อวัดราคา
5:32
2.4 การวัดหาราคาของ Fibonacci Retracement ในกราฟจริง
8:36
บทที่ 3 สัญญาณการเข้าซื้อ และตั้งจุดตัดขาดทุน
3.1 การหาสัญญาณ Fibonacci ด้วยจุด Cluster และ จุด Stop loss
6:06
3.2 การใช้ Fibonacci Cluster ในกราฟจริง
8:05
3.3 การหาสัญญาณ เข้าซื้อขายจาก Indicator signal และจุด SL
9:19
3.4 Indicator Signal ในกราฟจริง
12:55
บทที่ 4 ระยะเวลาของการลาก Fibonacci ในตลาด Forex
4.1 การเลือกช่วงเวลา (Time Frame) ในการมองเทรนของ Fibonacci ในลักษณะของ Day Trade
4:36
4.2 การใช้เวลาเปิด – ปิดของตลาดในแต่ละประเทศ มองควบคู่กับการใช้งาน Fibonacci
6:11
4.3 ลองใช้วิธีการดูเวลาในกราฟจริง
13:10
บทที่ 5 การใช้ Fibonacci หาจุดทำกำไร
5.1 การลาก Fibonacci Extension เพื่อหาจุดทำกำไร
10:13
5.2 การลาก Fibonacci Extension เพื่อหาจุดทำกำไร
6:36
5.3 การใช้ Fibonacci Cluster ด้วย Fibonacci Expansion และ Fibonacci Extension
4:29
5.4 ทดลองใช้ Fibonacci Cluster ในกราฟจริง
11:08
บทที่ 6 บทสรุป Idea Trading System
6.1 บทสรุป เทคนิค Fibonacci Idea Trading System เพื่อการเข้าซื้อ แบบ Day Trade
4:56
6.2 ตัวอย่างการนำเทคนิคคอลมาใช้ในกราฟจริง
9:29
บทที่ 7 ข้อควรระวัง และข้อสังเกตก่อนการลากเทรน Fibonacci
7.1 มองเทรนกราฟให้ออกด้วยเส้น MA ก่อน
2:22
7.2 ระวังการ Divergent/Convergent ก่อนเข้าซื้อ
3:53
7.3 ใช้ ATR เพื่อดูจุดทำกำไรระหว่างวัน จะทำให้เราไม่ตั้งจุดทำกำไรมากเกินไป
5:09
7.4 ดู Reward to Risk ก่อนหากเข้าซื้อไม่ทัน
2:52