เมื่อเจ้านายใช้...ให้ Customize Data (ภาค Functions & Formulas Excel)

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,200.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 92 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 17 นาที

สอนโดยวทิยากรมากประสบการณ์ในการสอนหน้างานและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน Microsoft Office

ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นและสูตร (Functions & Formulas) เพื่อลดเวลาในการทำรายงาน (Report) หรือ Customize Data ลงมากกว่า 50%

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ข้อมูลถูกต้องแต่ช้า หรือ ข้อมูลถูกต้องส่งก่อนเวลา คุณเลือกได้!! คอร์สนี้จะแนะนำการจัดการข้อมูลหรือ Customize Data สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดทำรายงานต่างๆ เช่น  รายงานยอดขาย รายงานการผลิต เปรียบเทียบในมุมมองต่างๆ ตามที่ลูกค้าหรือหัวหน้าต้องการ  เน้น WorkShop การใช้สูตรและฟังก์ชั่นของ Microsoft Excel  เพื่อลดเวลา..ติดปีกในการ Customize Data  จะมัวเสียเวลาในการทำรายงานอยู่ทำไมครับ ในเมื่อเราสามารถใช้ Functions & Formulas จัดการได้ง่ายและเร็วกว่า !!

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
คุณจะสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นและสูตร (Functions & Formulas) เพื่อลดเวลาในการทำรายงาน (Report) หรือ Customize Data ลงมากกว่า 50%

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ทุกท่านที่เหนื่อย ตาลายและเบื่อกับการเสียเวลา Copy & Paste เพื่อจัดทำรายงาน (Report) หรือ Customize Data 
2. ทุกท่านที่อยากได้รายงานที่ถูกต้อง (ไม่เกิด Human Error ในการจัดการข้อมูล)

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1. เคยใช้ Microsoft Excel มาบ้าง
2. สามารถ บวก ลบ คูณ หาร เบื้องต้นได้

ผู้สอน

ศรัทธา สุวรรณชาตรี

อาจารย์พิเศษหลักสูตรด้านไอที ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
3:12
ตัวอย่างที่ 1
9:24
ตัวอย่างที่ 2
3:50
ตัวอย่างที่ 3
5:18
ตัวอย่างที่ 4
9:16
ตัวอย่างที่ 5
6:05
ตัวอย่างที่ 6
5:00
ตัวอย่างที่ 7
11:30
Chapter 1 : ทบทวน Excel ที่ควรรรู้ก่อนเรียน
1.1 การจัดการ Row & Column
3:50
1.2 การจัดการข้อมูล (Data) ใน Excel
9:24
1.3 การจัดรูปแบบ (Format) ใน Excel
9:59
Chapter 2 : ความรู้พื้นฐาน สูตร & ฟังก์ชัน
2.1 เครื่องหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
2:25
2.2 พื้นฐานการอ้างอิงเซลล์
9:16
2.3 ฟังก์ชัน, ฟังก์ชั่นซ้อนฟังก์ชัน
9:05
2.4 การตั้งชื่อให้จำง่ายๆ ไม่สับสน
5:42
2.5 การใส่เลขที่ลำดับ Format as Table
2:19
2.6 หลากหลายวิธีใส่เลขที่ลำดับ
3:46
Chapter 3 : ฟังก์ชันข้อความ (Text)
3.1 รวมฟังก์ชัน 1- ประยุกต์ใช้ CONCAT, TEXT TO COLUMNS, FLASH FILL
8:56
3.2 รวมฟังก์ชัน 2 - ประยุกต์ใช้ LOWER, UPPER, PROPER, TRIM, SUBSTITUTE, LEN
11:36
3.3 รวมฟังก์ชัน 3 -ประยุกต์ใช้ LEFT, RIGHT, MID
12:32
3.4 รวมฟังก์ชัน 4 -ประยุกต์ใช้ SEARCH
5:40
Chapter 4 : ฟังก์ชันตัวเลข (Number)
4.1 รวมฟังก์ชัน 1 -ประยุกต์ใช้ SIGN, ABS, MOD, INT, TRUNC
8:34
4.2 รวมฟังก์ชัน 2 - ประยุกต์ใช้ ROUNDUP, ROUNDDOWN, ROUND, CEILING, FLOOR
6:31
4.3 รวมฟังก์ชัน 3 - ประยุกต์ใช้ ISNUMBER, ISTEXT, VALUE
4:01
Chapter 5 : ฟังก์ชันวันที่และเวลา (Date & Time)
5.1 รวมฟังก์ชัน 1 -ประยุกต์ใช้ DATE & TIME
6:24
5.2 รวมฟังก์ชัน 2 -ประยุกต์ใช้ DATE & TIME
8:54
5.3 รวมฟังก์ชัน 3 -ประยุกต์ใช้ DATE & TIME
10:27
Chapter 6 : ฟังก์ชัน Summary
6.1 รวมฟังก์ชัน 1 -ประยุกต์ใช้ SUM SUMIF SUMIFS
14:56
6.2 รวมฟังก์ชัน 2-ประยุกต์ใช้ COUNT COUNTA COUNTBLANK COUNTIF COUNTIFS
9:36
6.3 ฟังก์ชัน 3-ประยุกต์ใช้ SUBTOTAL
4:57
6.4 รวมฟังก์ชัน 4-ประยุกต์ใช้ AVERAGE AVERAGEIF AVERAGEIFS
7:11
Chapter 7 : ฟังก์ชันเงื่อนไข (IF)
7.1 ฟังก์ชัน 1 -ประยุกต์ใช้ IF
15:04
7.2 ฟังก์ชัน 2-ประยุกต์ใช้ IF-IF
11:51
7.3 ฟังก์ชัน 3-ประยุกต์ใช้ IF-OR
7:55
7.4 ฟังก์ชัน 4-ประยุกต์ใช้ IF-AND
9:52
7.5 ฟังก์ชัน 5- ประยุกต์ใช้ IF-COUNTA
3:59
Chapter 8 : ฟังก์ชันการค้นหาและการอ้างอิง
8.1 ฟังก์ชัน 1 - ประยุกต์ใช้ VLOOKUP-HLOOKUP แบบ TRUE
13:13
8.2 ฟังก์ชัน 2 - ประยุกต์ใช้ VLOOKUP-HLOOKUP แบบ FALSE
12:32
8.3 ฟังก์ชัน 3 - ประยุกต์ใช้ VLOOKUP ร่วม MATCH
6:21
8.4 ฟังก์ชัน 4 - ประยุกต์ใช้ INDEX กับ MATCH
6:19
8.5 ฟังก์ชัน 5 - ประยุกต์ใช้ MATCH
2:35
8.6 ฟังก์ชัน 6 - ประยุกต์ใช้ MATCH
2:12
8.7 ฟังก์ชัน 7 - ประยุกต์ใช้ MATCH
3:33
8.8 ฟังก์ชัน 8 - ประยุกต์ใช้ MATCH กับ INDEX
4:28
8.9 ฟังก์ชัน 9 - ประยุกต์ใช้ INDEX
6:21
8.10 ฟังก์ชัน 10 - ประยุกต์ใช้ INDIRECT
5:53
8.11 ฟังก์ชัน 11 - ประยุกต์ใช้ INDIRECT
5:32
8.12 ฟังก์ชัน 12- ประยุกต์ใช้ OFFSET
4:45
Chapter 9 : ฟังก์ชันการตรวจสอบและการแก้ปัญหา
9.1 แกะรอยสูตร 1
6:19
9.2 แกะรอยสูตร 2
2:15
9.3 ฟังก์ชันในการตรวจสอบข้อมูล
3:50
9.4 แนะนำการแก้ไข Error 1
5:25
9.5 แนะนำการแก้ไข Error 2
5:21
Chapter 10 : สูตรอาร์เรย์ (Array Formulas)
10.1 รู้จักสูตรอาร์เรย์
5:58
10.2 ฟังก์ชัน 1 - ประยุกต์ใช้ TRANSPOSE
3:32
10.3 ฟังก์ชัน 2 - ประยุกต์ใช้ PRODUCT, SUMPRODUCT
5:04
10.4 ฟังก์ชัน 3 - ประยุกต์ใช้ FREQUENCY
3:55
10.5 ฟังก์ชัน 4 - ประยุกต์ใช้ COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF, MAXIF, MINIF 1
5:13
10.6 ฟังก์ชัน 5 - ประยุกต์ใช้ SUMIF 2
12:38
10.7 ฟังก์ชัน 6 - ประยุกต์ใช้ SUMIF 3
7:13
Chapter 11 : การประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับ Data Validation
11.1 ทบทวน Data Validation
6:05
11.2 ตัวอย่าง 1
4:01
11.3 ตัวอย่าง 2
8:29
11.4 ตัวอย่าง 3
2:46
11.5 ตัวอย่าง 4
2:25
11.6 ตัวอย่าง 5
5:21
Chapter 12 : การประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับ Conditional Formatting
12.1 ทบทวน Conditional Formatting
7:47
12.2 ตัวอย่าง 1
3:34
12.3 ตัวอย่าง 2
2:53
12.4 ตัวอย่าง 3
1:54
12.5 ตัวอย่าง 4
3:19
12.6 ตัวอย่าง 5
4:48
12.7 ตัวอย่าง 6
4:44
Chapter 13 : การประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับ Form Toolbar
13.1 เครื่องมือสร้าง Form 1
12:19
13.2 เครื่องมือสร้าง Form 2
2:30
13.3 เครื่องมือสร้าง Form 3
13:17
13.4 ตัวอย่าง 1
5:52
13.5 ตัวอย่าง 2
3:20
13.6 ตัวอย่าง 3
9:03
Chapter14 : แนะนำการจัดทำรายงานอัตโนมัติด้วย PivotTable
14.1 รู้จัก PivotTable 1
3:53
14.2 รู้จัก PivotTable 2
3:24
14.3 รู้จัก PivotTable 3
2:07
14.4 รู้จัก PivotTable 4
3:57
14.5 รู้จัก PivotTable 5
2:05
14.6 รู้จัก PivotTable 6
2:43
14.7 รู้จัก PivotTable 7
2:41
14.8 รู้จัก PivotTable 8
3:38
14.9 รู้จัก PivotTable 9
2:54
14.10 รู้จัก PivotTable 10
3:02
แนะนำคอร์สน่าเรียน
คอร์ส PowerPoint Modern Design Style Infographic
1:17
คอร์ส PowerPoint 6 Step ต้องรู้ !! ก่อนประยุกต์สู่ Pro Slide (for Beginner to Advance)
1:59
คอร์สฟรี เตรียมความพร้อมก่อนเทิร์นโปรฯ Excel Formulas & Functions
0:56