เขียนเกม HTML5 ง่ายๆด้วย P5.js Framework

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 990.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 45 นาที

มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

เนื้อหากระชับ ออกแบบมาสำหรับคอร์สออนไลน์โดยเฉพาะ

พูดคุย ตั้งคำถามกับวิทยากรได้ในห้องสนทนา

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

เรียนพื้นฐานการเป็นนักเขียนเกมกับ p5.js ที่ใช้ภาษา javascript แสนง่าย เนื้อหาในคอร์สนี้ครอบคลุมเรื่อง (พื้นฐานการวาด, ระบบสี, ระบบพิกัด, ฟังก์ชั่นวาดรูปและตัวอักษร, เมาส์และคีย์บอร์ด, การใส่รูป)

จากนั้น เราจะมาเขียนเกม หลบอุกาบาต ที่รันได้ทั้งในเว็ป และบนมือถือ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

- มีความรู้ความเข้าใจระบบเกม 2 มิติและสร้างเกมอย่างง่ายได้

- นำความรู้ไปต่อยอดกับการเขียนโปรแกรมและเกมอื่นๆได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

- ผู้ที่มีความสนใจทางด้านการเขียนเกม

- ผู้ที่ทำงานกราฟิกบนเว็ป

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

- ควรมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งมาก่อน

- ผู้ใช้เคยใช้ภาษา javascript มาแล้วจะได้ฝึกฝนความรู้ที่มีในคอร์สนี้

ผู้สอน

ศรัณย์ ศิริพฤกษ์พงษ์

วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์

Alpharit Tutor

ทีมวิทยากร อัดและตัดต่อวีดีโอ

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์
วีดีโอแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์
0:44
เขียนเกม HTML5 ด้วย P5.js
1. ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
3:41
2. ระบบสี
2:20
3. ระบบพิกัดและฟังก์ชั่นวาด
5:42
4. ทดลองวาดรูป
1:38
5. จุ่มสี
3:45
6. เมาส์
7:21
7. คีย์บอร์ด
4:32
8. เกม - อุกาบาต
4:53
9. เกม - กรอบ
1:27
10. เกม - ใส่รูป
3:58
11. เกม - คะแนน
3:53
12. เกม - มือถือ
0:56
13. เกม - แชร์
0:58