เรียนกีตาร์แบบครอบคลุมทุกเนื้อหาจากพื้นฐานสู่ขั้นเทพ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 3,990.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 72 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 14 ชั่วโมง 10 นาที

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ Download สำหรับทุก Section

สอนโดยนักดนตรีมืออาชีพที่มีประสบการณ์การเล่นดนตรีและการสอนมากกว่า 10 ปี

เริ่มสอนตั้งแต่พืนฐานจาก 0 จนถึงการเล่นแบบตีคอร์ด แบบเดี่ยว (Solo) แบบเกา (Fingerpicking) และแบบฝึกบรรเลง (Fingerstyle)

คอร์สออกแบบให้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจต้องการพัฒนาการเล่นกีตาร์อย่างจริงจัง

ผู้เรียนทุกคนจะได้เข้า LINE Group เพื่อสอบถามวิทยากร ส่งการบ้าน และพูดคุยกับนักเรียนท่านอื่นๆ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

จากประสบการณ์ การสอนมากกว่า 14 ปี ทำให้ผมมีโอกาสได้ศึกษา และเข้าถึงศักยภาพของตัวผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย ที่เป็นรายบุคคล และแบบเป็นกลุ่มได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งพัฒนาการทางดนตรี แท้จริงแล้วไม่ได้ชี้วัดจากช่วงอายุของผู้เรียนแต่อย่างใด หรืออย่างที่ใครหลายๆคนเคยคิดและเข้าใจว่า วัยเด็กนั้นจะมีพัฒนาการทางดนตรีได้ดีกว่าช่วงวัยที่เป็นผู้ใหญ่ และนั่นไม่ใช่ความจริงเลย

ในความเป็นจริงแล้ว เราทุกคนสามารถเข้าถึงการฝึกดนตรีได้ในทุกๆช่วงของวัย นั่นก็ขึ้นอยู่กับความสนใจ ว่าเรามีความต้องการที่อยากจะฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีอย่างจริงจัง

และด้วยเหตุผลและปัจจัยหลายๆอย่าง ที่มากระตุ้นให้เราได้เกิดความรู้สึกหลงใหลในเสียงเพลงและเสียงดนตรี จนทำให้เราอยากจะมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งกับบทเพลงที่เราชื่นชอบและหลงใหล นี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้เราอยากเล่นดนตรี

และผมได้พบความจริงว่า ผู้เรียนส่วนมากมีพัฒนาการที่ดีและต่อเนื่อง ซึ่งได้มาจากปัจจัยหลักดังนี้ 1.ความสนใจ 2.ความเข้าใจ 3.การฝึกฝน 4.ความพยายาม 5.ความมีวินัย 6.ความอดทน

“ความสนใจ” เป็นเหตุผลที่ทำให้เรานำสิ่งนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เมื่อเราได้นำสิ่งที่เราสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันแล้ว เราก็จะเริ่มคุ้นชิน และสามารถ ”เข้าใจ” ในสิ่งๆนั้นได้เป็นอย่างดี และทำให้เกิด “การฝึกฝน” อย่างถูกหลักและถูกวิธีตามขั้นตอน หากเรามีความ “พยายาม” ต่อการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่าง “มีวินัย” และรู้จัก “อดทน” ต่อการรอคอยความสำเร็จเราก็จะสามารถพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างภาคภูมิใจ

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ทำให้ผมเข้าใจ หลักการเสิรมสร้างพัฒนาการให้กับผู้เรียนได้อย่างมั่นใจ จึงทำให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนกีตาร์แบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่รับการฝึก ได้รับประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาคอร์สเรียน 
1. เข้าใจหลักการฝึกเพื่อสร้างความถนัด ด้วยเทคนิควิธีการฝึกมาตราฐาน แบบ Step by step
2. เสริมสร้างความเข้าใจและคุ้นชินในเรื่องของเสียง และอัตราจังหวะทางดนตรี
3. เสริมสร้างประสบการณ์ ด้วยเทคนิคการเล่นกีตาร์ในรูปแบบที่หลากหลายครบถ้วน
4. เข้าใจหลักการและแนวคิดทางดนตรี อย่างลึกซึ้ง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. มีความถนัดชินต่ออุปกรณ์ที่เล่นอย่างเป็นธรรมชาติ
2. สามารถแยกแยะ เปรียบเทียบเสียงที่มีความ สูง ต่ำ แตกต่างและเหมือนกันได้อย่างมั่นใจ และสามารถอธิบายอัตราจังหวะที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้องชัดเจน
3. มีความสามารถต่อการบรรเลงกีตาร์ด้วยเทคนิคต่างๆ ได้อย่างชำนาญ และแสดงต่อหน้าผู้คนได้อย่างมั่นใจ
4. สามารถนำแนวคิดที่ได้จากการฝึก ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ที่มีความสนใจต้องการพัฒนาการเล่นกีตาร์อย่างจริงจัง
- ผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน
- ผู้ที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วต้องการต่อยอดจากเดิม
- ผู้ที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ผู้ที่ต้องการแนวความคิดจากการฝึกเพื่อนำไปพัฒนาสังคม
- ครูสอนกีตาร์
- ผู้ที่สนใจการฝึกตีคอร์ด
- ผู้ที่สนใจการฝึก Solo
- ผู้ที่สนใจการฝึกเกา Fingerpicking
- ผู้ที่สนใจการฝึกบรรเลง Fingerstyle

ผู้สอน

พิสุทธิศักดิ์ ชัยกิตติวัฒนะกุล (Nasorn Guitar Online)

ครูสอนดนตรี เจ้าของ YouTube Channel ชื่อดัง Nasorn Guitar Online

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:14
แนะนำการเลือกกีตาร์ + การตั้งสาย + การดูแลรักษาอุปกรณ์
18:03
วิธีเข้ากลุ่ม LINE เพื่อสอบถามวิทยากร ส่งการบ้าน และพูดคุยกับนักเรียนท่านอื่นๆ อย่างจริงจัง
0:26
แนะนำอุปกรณ์กีตาร์
20:14
การตั้งสายกีตาร์แบบมาตราฐานสากล A4=440Hz
22:02
1. ฝึกดีดประกอบอัตราจังหวะทางดนตรี Tempo 60 BPM และ Backing Tack
Download เอกสารประกอบการเรียนสำหรับ Section 1
0:11
1.1 การดีดสายเปล่าประกอบอัตราจังหวะทางดนตรี
18:18
1.2 การดีดสายเปล่าประกอบ Sound Blacking tack ความเร็ว 60bpm อัตราจังหวะเขบ็ด 1 ชั้น
2:48
1.3 การดีดสายเปล่าตามอัตราจังหวะทางดนตรีโน้ตตัวกลมขาวดำเขบ็ด 1-2
19:46
1.1 แนะนำบทเรียนที่ 1 และตัวอย่างการดีดสายเปล่า
2:19
1.2 บทที่ 1 Part 1 ฝึกเรียกชื่อ Note และ เปรียบเทียบจังหวะทางดนตรี-003
9:39
1.3 บทที่ 1 Part 2 ฝึก ดีด นับ จับจังหวะทางดนตรี
14:03
1.4 บทที่ 1 Part 3 อ่าน TAB & บรรทัด 5 เส้น
17:59
1.5 บทที่ 1 Part 4 แบบฝึกที่ 1 การฝึกดีดสายเปล่าด้วยจังหวะเขบ็ต 1 ชั้น
3:45
1.6 Backing track 01
0:54
1.7 บทที่ 1 Part 5 แบบฝึกที่ 2 การดีดสายเปล่าจังหวะโน้ตตัวดำ + เขบ็ต 1 ชั้น
4:01
1.8 Backing track 02
0:52
1.9 บทที่ 1 Part 6 แบบฝึกที่ 3 การดีดสายเปล่าจังหวะโน้ตตัวดำ + เขบ็ต 1-2 ชั้น
6:27
1.10 Backing track 03
6:27
2. CHROMATIC SCALE ประจำสาย+metronome 60 BPM
Download เอกสารประกอบการเรียนสำหรับ Section 2
0:11
2.1 Chromaticscale ประจำสายทั้งหกใน 12 เฟร็ท
15:02
2.1 หลักความเข้าใจเรื่อง Chromatic Scale
13:24
2.2 แบบฝึกสร้างทักษะและความถนัด การไล่ลำดับChromatic ประจำสาย
16:43
3. ไล่สเกลประจำสายทั้ง6เส้น12เฟร็ท METRONOME และ BACKING TACK
Download เอกสารประกอบการเรียนสำหรับ Section 3
0:11
3.1 การไล่โน้ตประจำสาย โดยใช้ Cmajor Scale ใน 12 เฟร็ท
21:59
4. ฝึกไล่สเกลประจำสายทั้ง6เส้นใน 3 เฟร็ทแรก + เพิ่มความเร็ว TEMPO 60-170 BPM และ BACKING TACK
Download เอกสารประกอบการเรียนสำหรับ Section 4
0:11
4.1 การไล่ Cmajor scale ใน 3 เฟร็ท โดยเพิ่มอัตราความเร็วเมโทรนอมตามลำดับ
23:50
4.2 Help Box แก้การดีดลงขึ้นให้สลับกันไม่ซ้ำ
3:04
4.3 Help Box แก้การดีดลงขึ้นให้สลับกันไม่ซ้ำ (ท่องโน้ต)
0:40
4.4 Help Box เน้นการดีดลงขึ้นแบบเขบ็ดปะจุดให้ถูกสัดส่วน
7:00
4.5 Help Box แก้การดีดลงขึ้นแบบเขบ็ดปะจุด (ท่องโน้ต)
2:04
5. การเล่นคอร์ด + SCALE + METRONOME 75-80 BPM และ BACKING TACK
Download เอกสารประกอบการเรียนสำหรับ Section 5
0:11
5.1 การฝึกตีคอร์ดผสมสเกลประจำคอร์ด (Chord mode)
14:49
5.2 สอนทฤษฎีเรื่องคอร์ด บทที่ 1 Chromatic scale on string
15:44
5.3 สอนทฤษฎีเรื่องคอร์ด บทที่ 2 Diatonic major scale
33:54
5.4 สอนทฤษฎีเรื่องคอร์ด บทที่ 3 Chord in the key of C Theory
44:10
5.5 Help Box การดีดจังหวะโน้ตเขบ็ตปะจุ
17:35
6. 108 Strumming ฝึกตีจังหวะคอร์ด 108 วิธี
Download เอกสารประกอบการเรียนสำหรับ Section 6
0:11
6.1 ปรับพื้นฐานการตีจังหวะคอร์ดขั้นเทพ 4 Step 12 Patterns
45:40
6.2 บทฝึกการแกะจังหวะจากการสังเกต Strumming 42
5:52
6.3 Canon in D Strumming Pattern
2:09
6.4 การอ่านอัตราจังหวะ Strumming Pattern
26:42
6.5 เตรียม 42 Strumming Patterns ก่อนเข้าสู่บทเรียน
14:27
6.6 Strumming Patterns 1-4
7:07
6.7 Strumming Patterns 5-8
7:54
6.8 Strumming Patterns 9-16
14:59
6.9 Strumming Patterns 17-26
5:10
6.10 Strumming Patterns 27-34
4:35
6.11 สอนตีคอร์ดจากบทเรียน Strumming Pattern No. 29
3:23
6.12 สอนตีคอร์ดจากบทเรียน Strumming Patter No. 32
7:29
6.13 Strumming Patterns 35-42
1:50
7. การแกะ SOLO MELODY และเล่นประกอบคอร์ด และ BACKING TACK
Download เอกสารประกอบการเรียนสำหรับ Section 7
0:11
7.1 Solo in Dmajor scale
7:24
7.2 Canon Solo Backing Tack
14:22
7.3 สอนกีตาร์ Solo Dmajor Scale Tempo=80bpm
7:21
7.4 Solo inC & Am Pentatonic scale (Backing tack)
15:24
8. การเกา Finger picking + SOLO (Metronome)
Download เอกสารประกอบการเรียนสำหรับ Section 8
0:11
8.1 สอนเกาคอร์ดไลน์เปียโน คีย์ D major
11:55
8.2 Finger Picking Patterns 1-4 (1)
16:05
8.3 Finger Picking Patterns 1-4 (2)
13:37
8.4 Finger Picking Pattern 5 + Backing tack
4:54
8.5 Finger Picking Pattern 6 + Backing tack
6:55
8.6 Finger Picking Patterns 7-9 + Backing tack
10:35
8.7 Finger Picking 6/8 Patterns 10-13
12:17
8.8 สอน Solo melody time signature 6/8 in c major
9:40
9. ฝึกการเล่นเพลง FINGER STYLE จากคลิปสอนแบบละเอียด
Download เอกสารประกอบการเรียนสำหรับ Section 9
0:11
9.1 ปรับพื้นฐานการดีดสายเปล่าตามอัตราจังหวะตัวโน้ตทางดนตรี
22:11
9.2 หลักสูตรFingerstyle แบบฝึก Chromatic Scale เพิ่มกำลังนิ้ว เสริมสร้างความถนัด (6 Steps)
38:51
9.3 สอนสเกลประจำสาย 3 เฟร็ท และอัตราจังหวะเขบ็ด1ชั้นและเขบ็ดปะจุด
27:11
9.4 สอนสเกลประจำสาย 12 เฟร็ท ในอัตราจังหวะเขบ็ด 1 ชั้นและเขบ็ดปะจุด
21:08
10. ฝึกการเล่นเพลง FINGER STYLE จากคลิปสอนแบบละเอียด
10.1 Rhythm and Scale mode
18:29
10.2 Hammer on and Slide
17:32
10.3 Pull off
9:31
10.4 Slapping thumb
14:07
10.5 สอน Intro Fingerstyle แบบละเอียด
37:06
10.6 สอนกีตาร์ Fingerstyle on G major scale
22:05
Download เอกสารประกอบการเรียนสำหรับ Section 10
0:11