0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 159.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือความเป็นครู : หลักและปรัชญาการศึกษา (Self Actualization for Teacher, Principle and Philosophy of Education) เล่มนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับ ปรัชญาการศึกษา บทบาทหน้าที่ และภาระงานของครู พัฒนาการวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพ การเป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ การเป็นผู้นำทางวิชาการยุค 4.0 จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทครูในศตวรรษที่ 21 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 182 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 28.37 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ kruinter.com

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว