0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 59.00 ฿

เกี่ยวกับ

"ถ้าศีลบริสุทธิ์อย่างเดียว ภาวนาไม่เป็น ก็ไม่ลงอบาย การจะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่ทรงคุณค่า มิใช่แค่เป็นคนเก่ง ฉลาด หากแต่ยังต้องมีคุณธรรม จึงจะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คุณธรรมขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือการทำความดี รักษากาย วาจา ใจ ให้สะอาด บริสุทธิ์ ให้เป็นปกติอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน ดังเช่นที่พระพุทธศาสนาได้นิยามความหมายของศีลไว้ว่า ศีล คือ ปกติ คือการตั้งมั่นอยู่ในกาย วาจา ใจที่เป็นปกติ ไม่ก้าวล่วงไปสู่บาปทั้งปวง "

รายละเอียด

ISBN : 978-616-7036-60-1

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 168 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 114.61 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ DMG Books

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว