0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 299.00 ฿

เกี่ยวกับ

การศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อไปสู่หรือบรรลุถึงเป้าหมายที่สุดคือนิพพานอัน ประกอบด้วยองค์สาม คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ในเรื่องศีล สมาธิ และปัญญานั้น เป็นการศึกษาที่ตรงไหน และบรรลุถึงนิพพานหรือถึงซึ่งความดับทุกข์สิ้นเชิงที่ตรงไหนเล่า ก็ต้องตอบว่าศึกษาอบรมกันที่จิต และบรรลุมรรคผลนิพพานหรือถึงซึ่งความดับทุกข์ก็ที่จิต พระตถาคตเจ้าทรงเห็นแจ้งว่าเวไนยสัตว์นั้นมีอัชฌาสัยต่าง ๆ กัน ดังนั้นจึงทรงกำหนดแบบแผนหรือวิธีศึกษาปฏิบัติในการฝึกฝนอบรมจิตไว้หลายแบบ รวมเป็นแม่บทแม่แบบถึง 36 แบบ และยังสามารถแยกแตกย่อยออกไปได้อีกเป็นอันมาก ซึ่งเพียงพอต่อการที่คนเราซึ่งมีอัชฌาสัยแตกต่างกันไปจะได้ใช้ศึกษาปฏิบัติเพื่อไปถึงซึ่งมรรคผลนิพพาน หนังสือ “วิมุตตะมิติ มหัศจรรย์แห่งโลกภายใน” นี้ ได้รวบรวมจากที่เป็นตอน จัดพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มครั้งแรกเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549 ซึ่งก่อนจะดำเนินการจัดพิมพ์ก็ได้รับพระกรุณาอันยิ่งจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงตรวจทานให้เป็นพิเศษ โดยทรงใช้เวลาร่วมสองเดือน จากนั้นก็ทรงอนุโมทนา หลังจากนั้นก็มีการจัดพิมพ์ขึ้นอีกสองครั้ง โดยครั้งที่สองเป็นการจัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2550 และครั้งที่สามก็ได้จัดพิมพ์ต่อมาโดยสำนักพิมพ์โอ้มายก้อดแห่งคริสตจักรแห่งหนึ่ง เป็นผู้ขออนุญาตจัดพิมพ์

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 632 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 100.42 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Dharmniti

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว