0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 59.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 59.00 บาท

กด *410505957380062

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

เรื่อง “สุขภาพ” ถือเป็นเรื่องส􀄞าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกันมาก โดยเฉพาะสังคมเมืองอันเร่งรีบในยุคปัจจุบันนี้ เราแทบไม่มีเวลาออกก􀄞าลังกาย กันเลย บ้างก็อ้างว่าไม่มีเวลา ต้องท􀄞างานหาเงิน ต้องสร้างความมั่นคง ในชีวิต ฯลฯ จนท้ายที่สุดแล้ว เงินที่หามาได้ก็ต้องเอาไปเป็นค่าหมอ ค่ารักษา พยาบาล แล้วก็ตายจากไปในที่สุด แค่เรื่องสุขภาพ “กาย” ยังไม่มีเวลาดูแล แล้วสุขภาพ “จิต” สุขภาพ “ใจ” จะไปมีเวลาดูแลเอาใจใส่ได้อย่างไร สุขภาพกายย􀄞่าแย่ สุขภาพใจย􀄞่าแย่ ชีวิตเต็มไปด้วยความเครียด ความทุกข์ ความเศร้าหมอง สภาพชีวิตแบบนี้ คือชีวิตที่ดีและมีคุณค่าจริงๆ หรือ ? ดังนี้แล้ว ส􀄞านักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จึงได้น􀄞า ธรรมบรรยายเรื่อง “ความมีสุขภาพอนามัยทางจิต” ของหลวงปู่พุทธทาส มาจัดพิมพ์ใหม่ในชื่อว่า “เคล็ดลัด สุขภาพจิตดี” โดยในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้คงบทธรรมบรรยายไว้เหมือนเดิม แต่ได้เพิ่มเติมในส่วนของบทคัดย่อ ใส่สีเน้นค􀄞า ท􀄞าเชิงอรรถ เสริมสาระ อธิบายข้อธรรม และใส่ภาพประกอบ เพื่อให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย ช่วยย่นระยะเวลาในการอ่าน เข้าถึงแก่นแท้ ของธรรมะ และหยิบใช้ได้ทันที มีสุขทันใจ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จักเอื้อประโยชน์สุขให้กับผู้อ่าน ได้เข้าใจวิธีปฏิบัติในเรื่อง “สุขภาพอนามัยทางจิต” ได้อย่างถูกต้อง ได้บุญ สูงสุด และได้เข้าถึงซึ่ง “พระนิพพาน” อันเป็นบรมสุขได้ในชาติปัจจุบันนี้ ทุกท่านเทอญ

รายละเอียด

ISBN : 9786162681820

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 128 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 150.96 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว