0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 55.00 ฿

เกี่ยวกับ

ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฎก ปฐมภาค ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า ความรู้ล้ำค่าที่หาไม่ได้จากที่ใดในโลก!จากประสบการณ์และการศึกษาธรรมของ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตโต ซึ่งสำเร็จวิชาธรรมเปรียญ 9 ประโยค ตั้งแต่เป็นสามเณร ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีกทั้งเป็นอาจารย์สอนวิชาธรรมทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี จากความรู้และภูมิธรรมที่ท่านสั่งสมมา ผนวกกับขุมทรัพย์ความรู้ที่ท่านค้นพบจากพระไตรปิฏก จึงเป็นที่มาของหนังสือที่จะทำให้คุณมี ‘ปัญญา’ ที่นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง อย่างที่เรียกว่า “ยิ่งใช้ ยิ่งเพิ่ม ยิ่งเติม ยิ่งคม” ขุมทรัพย์จากพระไตรปิฎก เป็นการคัดสรรเรื่องราว ‘ชาดก’ ซึ่งเป็นบทพระคาถาที่ร้อยเรียงอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 27-28 ขุททกนิกาย ชาดก เป็นบทสรุปของคำสอนในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ผ่านทุกข์ ผ่านสุข ผ่านเรื่องราวแห่งชีวิตมานับชาติไม่ถ้วน เรื่อยมาจนกระทั่งภูมิธรรมเต็มบริบูรณ์ แสงสว่างแห่งปัญญาสว่างโล่ง บรรลุเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้ซึ่งถึงความจริงทั้งมวล ธรรมะภายในเล่มจึงมีคุณค่าอนันต์ และถูกย่อยให้กลายเป็น ‘แหล่งความรู้’ ที่คนทุกระดับเอื

รายละเอียด

ISBN : 978-616-7036-09-0

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 157 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 14.73 MB

ขนาดไฟล์มัลติมีเดีย : 5.29 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ DMG Books

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว