0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 69.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 69.00 บาท

กด *410506951640001

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

ผู้เขียนและเพื่อนมิตรอีกหลายคน ได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้แข่งขันทางการเมืองท้องถิ่น หลายระดับชั้น เช่นการเลือกตั้งระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด การเลือกตั้งเทศบาล ตลอดจนการเลือกตั้งระดับองค์กรบริหารส่วนตำบล ในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด เช่น ที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น และมีความเห็นร่วมกันว่า ประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ ที่ได้จากการปฏิบัติในการต่อสู้แข่งขันที่ผ่านมา ทั้งที่ได้รับชัยชนะ และที่พ่ายแพ้นั้น น่าจะเป็นสาระ ความรู้สำหรับท่านผู้เป็นนักการเมือง และผู้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่เวทีการเมือง ตลอดจน ผู้สนใจงานการเมืองโดยทั่วไป จึงได้รวบรวมสรุปและเรียบเรียงขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การเมืองท้องถิ่นในประเทศไทยของเรา ได้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีงามยิ่งๆขึ้น

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 158 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 8.72 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ชาตรี หุตานุวัตร

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว