0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 279.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ “เคาะปัญหากับสาระ VAT” เล่มนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มขึ้นเพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการได้ประสบในทางปฎิบัติมากขึ้น โดยเฉพาะการชี้ถึงข้อกฎหมายที่จะนำมาปรับใช้กับปัญหาต่าง ๆ เพื่อผู้ประกอบการจะได้อ้างอิงให้ตรงกับปัญหา ซึ้งเนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกันคือ   1.  ส่วนที่เป็นความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นการอธิบายย่อ ๆ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เห็นภาพของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. ส่วนที่เกี่ยวกับการเคาะปัญหาถาม-ตอบภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นการนำปัญหาที่ผู้ที่พบปัญหาในการปฎิบัติงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ถามผู้เขียนในโอกาสต่าง ๆ มาตอบตามความเห็นของผู้เขียนโดยอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่ผู้อ่านจะได้สืบค้นต่อไปและนำไปปรับกับปัญหา 3.  ส่วนที่เกี่ยวกับสาระภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นการอธิบายสาระของเรื่องที่ผู้อ่านน่าจะทำความเข้าใจ เช่น ภาษีซื้อ ภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ การจัดทำรายงานภาษี ภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายเป็นต้น 4.  ส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและกฎหมายลูกที่สำคัญๆ   ทั้ง 4 ส่วนข้างต้นในหนังสือเล่มนี้ น่าจะทำให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นประจำในการนำกฎหมายไปปรับใช้ และสืบค้นกฎหมายที่นำไปปรับใช้ได้ ผู้เขียนจึงหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านตามสมควร และหากมีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับในความผิดพลาดต่าง ๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 476 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 26.37 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Dharmniti

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17