0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 168.00 ฿

เกี่ยวกับ

จัดอยู่ในกลุ่มวิชาจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานของหลักสูตร CISA ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับกฏหมายและหลักเกณฑ์สำคัญฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้สรุปเนื้อหาที่สำคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ด้านต่างๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดขึ้น

รายละเอียด

ISBN : 9786167227030

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 222 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 27.24 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SET

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว