0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 182.75 ฿

เกี่ยวกับ

การตลาดมุมกว้าง เล่มนี้ กลั่นกรองขึ้นจากมุมมองทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เพื่อชี้ให้เห็นปัจจัยหลายด้านที่ล้วนมีส่วนสัมพันธ์กับงานการตลาด ที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าครั้งสำคัญหลากหลาย และเลื่อนไหลอย่างไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภค ที่หันมาควานหาความเชื่อโยงระหว่างตัวเองกับคนอื่น สิ่งอื่นหรือเรื่องอื่นๆ ที่ทำให้การดำรงชีวิตมีคุณภาพและมีความสุขภาวะสังคมประชากร ที่เปลี่ยนแปลง ทำให้แม้แต่กลุ่มลูกค้าซึ่งเคยถูกมองข้ามกลับกลายมาเป็นโจทย์สำคัญของนักการตลาด หรือ ปัจจัยแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคความคิดสร้างสรรค์ และทั้งหมดนี้กำลังจะนำไปสู่ทิศทางการตลาดสู่สังคมสมดุล...

รายละเอียด

ISBN : 978-616-700-832-5

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 259 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 43.13 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Nation Books

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว