0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 359.00 ฿

เกี่ยวกับ

"ยีสต์ : ความหลากหลายและเทคโนโลยีชีวภาพ"  ประกอบด้วยเนื้อหาสองส่วน  ส่วนแรกเกี่ยวกับชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์  เริ่มด้วยการทบทวนชีววิทยาของยีสต์โดยสังเขป  อนุกรมวิธานดั้งเดิมของยีสต์พร้อมวิธีการจัดจำแนกยีสต์  อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของยีสต์และไฟโลจีนี  นิเวศวิทยาและความหลากหลายของยีสต์ที่เพาะเลี้ยงได้เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์  หลักกการและวิธีการเก็บรักษายีสต์  ส่วนที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพยีสต์  โดยกล่าวถึงหลักการเพาะเลี้ยงยีสต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม  การคัดเลือกยีสต์  การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ  หรือมีลักษณะที่ดีขึ้น  ด้วยวิธีการกลายพันธุ์  โปรโตพลาสต์ฟิวชัน  และรีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอเทคโนโลยี  จากนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากยีสต์ที่มีในปัจจุบันและที่มีศักยภาพผลิตในระดับอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้นี้

รายละเอียด

ISBN : 974-537-593-4

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 595 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 98.47 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว