0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 15.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 15.00 บาท

กด *410501557380064

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

หนังสือ สอนเด็กสร้างโลกด้วยธรรม เล่มนี้ เป็นค􀄞ำสอนของท่าน พุทธทาสภิกขุ เป็นแนวทางส􀄞ำหรับผู้ใหญ่ที่จะสร้างเด็กเพื่อจะไปสร้าง อนาคตของชาติของโลกให้เป็นอยู่อย่างเป็นสุขสงบและสันติ เด็กเป็นอนาคตของชาติเป็นอนาคตของโลก ดังที่รู้และกล่าว ถึงกันอยู่ตลอดมา อนาคตของโลกอยู่ในมือของเด็กและอนาคตของเด็ก อยู่ในมือของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จึงมีความส􀄞ำคัญที่สุดที่จะเป็นแบบอย่างที่ถูก ต้องให้เด็กดู ให้เด็กรู้ ให้เด็กเห็น จนฝังจิตฝังใจ จนรับไว้เป็นนิสัยใจคอ ของเด็กไปโดยไม่รู้ตัวเป็นอนาคตของเด็ก นั่นก็คือเป็นอนาคตของชาติ ของโลกด้วย ยุคสมัยปัจจุบันเป็นยุคที่เรามองโลกทั้งใบ เด็กๆ ทุกคนถือว่าเป็น สมบัติของมนุษยชาติ เด็กยังเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง เปรียบเหมือนผ้าขาว เอาสีอะไรไปใส่ย่อมเป็นสีนั้น จึงขอฝากเด็กๆ ไว้กับผู้ใหญ่ ฝากอนาคต ของชาติของโลกไว้กับเด็กๆ เพราะเขาเป็นความหวังของประชาชนของ คนทั้งโลก ส􀄞ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ค􀄞ำสอนในหนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างเด็กสร้างโลกในอนาคตให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

รายละเอียด

ISBN : 9786162681790

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 64 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 62.36 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว