0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 92.00 ฿

เกี่ยวกับ

คู่มือสำหรับเด็กที่อยากเรียนรู้และลองทำโครงงานด้วยตนเอง รวมทั้งผู้ปกครองที่ไม่เคยทำโครงงานมาก่อน แต่ต้องช่วยแนะนำเด็กๆ เริ่มต้นด้วยการสำรวจความสนใจของตนเอง เพื่อเลือกหัวข้อ เมื่อได้หัวข้อแล้วจึงรวบรวมข้อมูลกำหนดสมมติฐาน วางแผนการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้ แล้วบันทึก วิธีทดลองและข้อมูลที่ได้โดยละเอียด นำข้อมูลที่ได้มาทำเป็นตารางแสดงผล หรือทำกราฟแบบต่าง ๆ ถ้าข้อมูลสามารถทำได้ กำหนดรูปแบบการจัดบอร์ดแสดงโครงงานอย่างถูกต้อง และเตรียมตัวนำเสนอต่อครูหรือกรรมการ

รายละเอียด

ISBN : 9786160410170

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 119 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 28.15 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Nanmee Books

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว