89 ยุทธวิธี "การเจรจาต่อรอง" ต้อง "ได้"-หน้าปก-อุ๊คบี

89 ยุทธวิธี "การเจรจาต่อรอง" ต้อง "ได้"

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

www.ookbee.com

0 Ratings

ซื้อเลย

icon