AUDIO BOOK DETAILS

ลูกอีสาน เล่ม 1


Category

Author
Narrator
Publisher

ซื้อฉบับนี้
ราคา 99 บาท


ABOUT THIS BOOK


นวนิยายที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ จัดให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๐๐ หนังสือดีที่คนไทยต้องอ่าน เรื่องราวของนวนิยายลูกอีสานเป็นเรื่องชีวิตจริงอิงนิยายของครอบครัวคำพูน บุญทวี กับเพื่อนบ้านที่ประสบภัยแล้งและความอดอยากปากแห้งของคนไทยภาคอีสานในยุคก่อน โดยลูกอีสานที่สำนักพิมพ์คำพูนออริจินอล จัดทำในเวอร์ชั่นนี้ได้แบ่งเรื่องราวเป็นเล่มย่อยๆ เพื่อความสะดวกในการอ่านและซื้อหาในรูปแบบอีบุ๊ค

DETAILS


ISBN
Format
Size
Duration
:
: Audio
: 55.44 MB
: 01:58:26
Sale Date
Chapters
Country
Language
: 21/06/2560
: 10
: Thailand
: Thai


"OOKBEE" Line Official Account